7 magre – og 7 fete ?

I 7 år har jeg holdt kurs og foredrag om plagsom tinnitus og nedsatt lydtoleranse. Min hukommelse er ikke av klistertypen, men jeg vaker nå rundt 100 avholdte kurs. 2/3 av dem har vært i regi av Landaasen Rehabiliteringssenter. Fremdeles elsker jeg å formidle dette emnet som er så underkommunisert når det gjelder dybde. 

De aller fleste kursene mine har vært et sted mellom 6 og 12 timer. Jeg synes det er vanskelig å formidle problemstillingen på en tilstrekkelig troverdig måte på kortere tid. Det handler om at kursdeltakernes undebevissthet i størst mulig grad skal akseptere og ta til seg mine påstander og forklaringer.

Kjemien mellom behandler og plaget er av meget stor betydning for heandlingsresultatet. Troverdighet og tillit er nøkkelord.

Nå er jo ikke mine kurs å betrakte som behandling. De er oppklarende opplæring. Men jeg har flere ganger fått tilbakemelding fra deltakere som har fått sin plagsomhet betydelig redusert. Troverdig og lett forståelig forklaring av mekanismene bak plagsomheten, er kanskje en av de viktigste grunnene til dette.

Mine kurs er først og fremst myntet på plagede og deres pårørene – enten de er ny-plagede eller veteraner. Men helsepersonell som har deltatt, har gjerne sagt at det var midt i blinken også for dem. Helseansatte som for eksempel sykepleiere og leger, hadde vanligvis null kunnskap om problematikken. Audiopedagoger hadde vanligvis noe mer innsikt. Så vidt jeg vet, har aldri noen audiograf deltatt på mine kurs.

Min forståelse av plagsom tinnitus samsvarer med Jastreboffs nevrofysiologiske forklaring. Jeg ser også på TRT (tinnitus retraining therapy) og kognitiv terapi som behandlingsformer som utfyller hverandre.

Mitt syn er at de aller fleste som plages, er offer for ytre omstendigheter de har hatt liten eller ingen kontroll over. Plagsomheten er altså hovedsaklig et resultat av uheldige omstendigheter.

Jeg mener også at plagsomheten hos de fleste «lever sitt eget liv». Det nytter derfor lite å bestemme seg for å ikke plages. Men mange pårørende, leger og annet helsepersonell ser ut til å ha en grunnholdning om at den plagede egentlig har stor viljekontroll over plagsomheten, og at problemet er at den plagede ikke gidder å ta seg sammen. Mitt klare inntrykk er også at svært mange plagede i lengden ikke blir tatt på alvor – hverken av helsepersonell eller nærpersoner.

Slik jeg ser det, er de fleste langtidsplagede offer for en fobisk og/eller aversiv tilstand som er forholdsvis fastgrodd. Dermed er det ikke merkelig at jeg fester lit til både TRT og kognitiv terapi.

Gjennom alle mine 7 år som foreleser har jeg vært knyttet til Landaasen Rehabiliteringssenter som frilanser. Min hovedoppgave har vært å formidle Jastreboffs nevrofysiologiske forklaring på en forståelig måte. Jeg sender dem en stor takk for tilliten. Siden jeg er ingeniør og ikke helseutdannet, er det slett ikke gitt at de ville våget å ha meg med på laget.

Økonomisk har det vært 7 magre år. Så nå står jeg vel foran 7 fete 😉


Kommentarer?

Har du lyst til å lese eventuelle kommentarer, eller kanskje kommentere selv, må du rulle deg litt lenger nede på siden.

Abonnere?

Prateboble med teksten Follow my blog.

Vil du bli varslet med en gang nye artikler publiseres? Det tar jo ofte litt tid før vi legger dem ut på Facebook. Klikk her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *