APD – læringsvansker – ADHD

Auditory Processeing Disorder (APD) kan vi på norsk godt kalle “hørsels-bearbeidings-vansker”. Ofte støter vi også på begrepet Central Auditory Processing Disorder (CAPD) for å tydeliggjøre at det ikke handler og selve ørene men om hjernens rolle i denne typen hørselshemning.
Mennesker med APD hører informasjonen, men de har vanskeligheter med å forstå budskapet. 

Læringsvansker

Selv om det virker som de har et hørselstap, vil en vanlig hørselstest vise at de har normal hørsel. Problemet ligger i hjernens evne til å tolke budskapet i ting som blir sagt. Ofte forstår de godt hvis beskjeden blir gitt skriftlig.

ADP kan gi seg utslag i en rekke forskjellige problemer. Læringsvansker er en av dem. Det blir selvsagt svært vanskelig å lære når man har problemer med å forstå hva lærere og medelever sier. Åpenbart kan APD ofte forveksles med læringsvansker. Men faktisk kan APD også ofte forveksles med ADHD (hyperaktivitet / konsentra-sjons-svikt). Dette fordi APD kan gjøre at man utagerer i desperasjon, og dette kan minne om adferd knyttet til ADHD.

Bok

Teri James Bellis har skrevet en bok som heter When the Brain Can’t Hear. Den løfter bl.a. fram problemene med å stille korrekt diagnose.
When the brain cant hear

Stein Thomassen

 

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Foreleser om plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk også. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).

2 kommentarer til “APD – læringsvansker – ADHD

  1. Dette har jeg hatt mistanke om lenge gjelder meg. Etter psykologene/neurofysiologene nå har bekreftet viktigheten av årene før man blir tre er disse for meg – for mer enn 80 år siden – så spesielt minimal påvirkning av samtaler at dette trolig er en årsaken sammen med noe arvelig disposisjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *