Bok – Att (åter)erövra samtalet

Forlagets beskrivelse

Över en miljon personer i Sverige uppger att de har en hörselnedsättning som påverkar deras möjligheter att samtala med fler än en person. För många leder detta till problem, i arbetsliv och familjeliv samt i umgänget med vänner och bekanta. I denna bok belyser författaren hur en hörselnedsättning påverkar vår förmåga att samtala och vad man kan göra för att få samtalet att fungera igen. Att förändra sitt sätt att samtala så att alla blir delaktiga är en uppgift som kräver solidaritet och engagemang från närstående. Ett sådant gemensamt arbete skänker tillfredsställelse och glädje, även om det ibland kan vara påfrestande och arbetsamt. Förändringar i riktning mot att förbättra samtalssituationen för personer med hörselnedsättning är också förbättringar som gynnar alla inblandade!

Boken vänder sig till personer som har en hörselnedsättning och personer i deras omgivning samt till personer som i sina yrkesroller träffar personer med hörselnedsättning.
Berth Danermark är professor i sociologi vid Institutet för handikappvetenskap vid Linköpings och Örebro universitet. I sin forskning fokuserar han psykosociala aspekter av hörselnedsättning.

Att_(ater)erovra_samtalet

Forfatter: Berth Danermark.
Utgitt: 2013. Antall sider: 65. Språk: Svensk. Format: Heftet.
Forlag: Delsam. ISBN/EAN: 9789188822109.

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).