Attack-tid og release-tid

Når du har mildt eller moderat sensorinevralt (noen ganger kalt nevrogent) hørselstap, bør høreapparatet forsterke de svake lydene mye mer enn de sterke lydene. Apparatet må altså forsterke mye i stille partier og lite i sterke partier. (Tenk deg at du måtte sitte å hele tiden variere musikkanleggets lydstyrke gjennom en symfonikonsert.)

Når det har vært stille en stund, står apparatets forsterkning høyt. Hvis det så kommer en kraftig lyd, må apparatet skynde seg å senke forsterkningen. Men det blir en viss forsinkelse før apparatet forstår situasjonen og senker forsterkningen. Dette kalles attack-tiden («ta-grep»-tiden).

Når det har vært sterke lyder en stund, og det plutselig blir stille, vil apparatet stille seg fra liten til stor forsterkning. Også her tar det en tid før apparatet forstår at omstillingen er nødvendig. Dette kalles release-tiden («slapp-av»-tiden).

Moderne apparater bruker nesten alltid WDRC-metoden. Der opererer man ofte med attack-tider på ca 1-10 millisekunder og release-tider på ca 10-100 millisekunder.

På gamle analoge apparater benyttet man ofte ACG (automatisk volumkontroll). Hvis jeg ikke husker helt feil, var det da ofte snakk om attack-tider på f.eks 1 sekund og releastider på for eksempel 10 sekunder.

Attack- og release-tid medfører en såkalt pumpe-effekt.

  • Raske tider (typisk for WDRC) kan medføre at:
    1) den første delen av en stavelse blir overdrevent sterk hvis den kommer etter lydsvak stavelse.
    2) du kan gå glipp av en stavelse hvis den kommer etter at det har vært sterk stavelse.
  • Lange tider (typisk for ACG) kan medføre at:
    1) du kan få bakoversveis av de første ordene i en setning hvis de kommer etter at det har vært en pause i snakkingen.
    2) du kan gå glipp av de første ordene i en setning som kommer etter at det har vært sterk lyd (for eksempel hosting).

I fagmiljøet er det etter hvert fokus på at mange sterkt tunghørte kan ha bedre taleforståelse ved lange attack- og release-tider, altså unnlate å bruke WDRC-finessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *