Audiogram – Top Secret? – 2

Hvor vanlige er at audiografen viser fram audiogrammet til pasienten? Og hvor vanlig er det at audiografen forklarer hva audiogrammet betyr?

Er det egentlig noen vits å forstå sitt eget audiogram?

Kun halvparten?

Nylig holdt jeg et par foredrag for tunghørte seniorer. Til sammen var det ca 100 tilhørere.

 • Omtrent 50, altså halvparten, hadde sett sitt audiogram.
 • Men bare 10, altså laaaaangt under halvparten, hadde fått forklaring på hva audiogrammet betyr!

Nå kan jo være at en god del av seniorene har litt dårlig hukommelse. Men siden jeg viste fram bilde av et audiogram, vil jeg tro at de fleste som har fått sitt audiogram fremvist av audiografen, ville klare å huske hvorvidt de har sett sitt audiogram.

Så legger jeg godviljen til, og sier at audiografen selvsagt forklarte audiogrammet samtidig med at det ble vist fram. Dermed sitter jeg igjen med at ca halvparten av de tunghørte tilhørerne mine ikke har fått noen forklaring på hva audiogrammet betyr.

Det ene foredraget var i indre Telemark, det andre var i Akershus. Bildet som tegnet seg, var svært likt begge steder.

Nyttig å forstå sitt eget audiogram?

Hva mener dere som har fått forklart hva audiogrammet deres betyr? Er det til noen vesentlig nytte å forstå sitt eget audiogram?

Kommentarer fra lesere

 • NN, via facebook

  Jeg er aldri blitt forklart audiogrammet. Kjøpte en bok selv og satte meg inn i saken dengang det var aktuelt for meg.

 • NN2, via facebook

  Har aldri fått sett eller blitt forklart noe om audiogrammet. Fikk beskjed om å putte apparatet i øret og så trøkt ho på noe på pc, og thats it. Har tatt hørselstest hver 3 mnd i flere år men har ikke fått forklart mitt audiogram eller fått sett det. Er de ikke pliktig til å forklare hvorfor og hva som skjer med hørsel? Min audiograf er ikke interessert i å forklare noe som helst.

  Så var jeg på mestringskurs på Briskeby og hadde med audiogram dit. Der fortalte de og tolket audiogrammet, fortalte hvordan det sto til med hørselen, hvor stort hørselstap og hvor svikten lå i bassen. Fikk også vite der at man kunne kreve å få sine utskrifter av audiogram. Nå jeg har fått alle.

 • SteinThomassen

  I en facebookgruppe som har 1.500 medlemmer, er det kun en håndfull som har fortalt at de ikke er blitt forklart audiogrammet. Det utgjør mindre enn 1/2 %. Selvsagt har mange av gruppens medlemmer ikke sett innleggene som forteller om manglende forklaring av audiogrammet. Dermed kan de ha unngått å fortelle om slikt. Likevel kan vi trolig konkludere med at manglende forklaring er forholdsvis sjeldent.
  Lagt til 21 februar: Kanskje er det likevel ganske vanlig å ikke få forklart audiogrammet, se artikkelen Audiogram – Top Secret? – 2

 • En audiograf, via facebook

  Audiogrammet er jo utgangspunkt for behandlingen. Jeg forstår ikke hvordan det er mulig å tilpasse høreapparat uten å kommunisere rundt dette. Det er helt nødvendig med en forklaring for å kunne gi mine brukere en realistisk forventning, og fortelle hva jeg som audiograf forventer.

 • NN4, via facebook

  Veldig interessant å lese det dere skriver. Føler jeg får en mye bedre forståelse for hvordan ting oppleves for min sønn. Skulle bare ønske det var mere forståelse i familen og barnehagen. Opplever at mange tenker: han har høreapparat så da er det ikke noe problem da….