Automatisk skrivetolking på styremøter.

Automatisk skrivetolking på styremøter.

Hvis du ønsker å bruke Speechlogger som automatisk skrivetolk i styremøter, komite-møter og lignende, er det noen forutsetninger av litt overordnet art. Det blir neppe sving på ting hvis de ikke er oppfylt.

I tillegg er det selvsagt en del andre og mer underliggende forutsetninger (for eksempel god internettforbindelse). Men de nevnes ikke her.

Generelt.

Her er noen korte og konsise råd som i grunnen alltid gjelder for folk med nedsatt hørsel.

 • Kun én kan snakke om gangen.
 • Ikke snakk i munnen på hverandre.
 • Prat rolig.
 • Prat tydelig.

Ved automatisk tolking.

Så er det et par korte råd som er litt mer knyttet til automatisk skrivetolking generelt.

 • Dialekt og nynorsk er vrient for den automatiske skrivetolken.
 • Lokale ord og vendinger er ofte håpløst.
 • Bruk korte setninger.
 • Unngå ord som bare er «krydder» eller unødvendig fyllmasse.

Når man bruker Speechlogger.

Og her er noen råd som er svært vesentlige når det er Speechlogger du bruker som automatisk skrivetolk.

 • Ha 2 – 3 sekunder pause mellom setningene (for at punktum skal komme automatisk).
 • Bruk korte setninger. Den automatiske skrivetolken blir nemlig døv etter 10 – 12 sekunder. Da tvinger den fram punktum og bruker litt tid (1 – 2 sekunder) på å bli klar til å forstå neste ord. Hvis du bruker lange setninger, vil det derfor forsvinne noen ord samtidig som det dukker opp et uønsket punktum. Den lange setningen blir dermed amputert og oppstykket.
 • Vent 2 – 3 sekunder før nestemann griper ordet. Ellers kan de første ordene nestemann sier bli klippet bort, eller setningen til nestemann kan komme til å se ut som den er en fortsettelse av forrige taler.

Konklusjon

Hvis møtedeltakere ikke kan leve opp til dette, er det kanskje like greit å droppe automatiske skrivetolkingen.

Dessverre er det også store utfordringer hvis det snakkes dialekt eller nynorsk. Foreløpig er det kun bokmål som støttes offisielt.

Den første tiden kan være utfordrende. Men med flaks, velvilje og øving kan det bli et nyttig verktøy for de styre- og komite-medlemmene som har behov for skrivetolking.

 


Kommentarer?

Har du lyst til å lese eventuelle kommentarer, eller kanskje kommentere selv, må du rulle deg litt lenger nede på siden.

Abonnere?

Prateboble med teksten Follow my blog.

Vil du bli varslet med en gang nye artikler publiseres? Det tar jo ofte litt tid før vi legger dem ut på Facebook. Klikk her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *