Bedre hørekvalitet for 3 av 4

Den amerikanske pensjonistforeningen AARP gjennomførte nylig en undersøkelse blant drøyt 2000 personer over 50 år.

To tredjedeler (67 av 100) av alle som var med i undersøkelsen, mente selv at de hadde hørsels-vanskeligheter.
Men kun hver femte (18 av 100) brukte høreapparat. Det betyr at omtrent halv-parten (49 av 100) av de som ble spurt, ikke bruker høreapparater selv om de mener de hører dårlig.

Av de som bruker høreapparat, har tre fjerdedeler (73 av 100) opplevd bedre hørekvalitet etter at de begynte med høreapparater. 33 av dem sa at hørsels-kvaliteten var blitt mye bedre, og 40 sa at kvaliteten var litt bedre.

Av høreapparatbrukerne bruker nesten to tredjedeler (61 av 100) apparatene hele døgnet. Knapt en tredjedel bruker appa-ratene bare når de føler behov for det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *