Bedre justering av CI

Vanderbilt University har søkt patent på ny metode for bedre justering av CI (cochlea-implantat). Mange CI-brukere forteller om dramatisk bedre hørsel med Vanderbilt-metoden. Noen sier at de nå klarer å bruke telefonen mens de tidligere hadde store problemer med å forstå hva som ble sagt i andre enden.

CI kan vanligvis sende lyd ut på 12-22 punkter som sitter på en ledning som er operert inn i sneglehuset (det indre øret). Disse punktene stimulerer nerveceller (hårceller) som sender nervesignaler via hørselsnerven fram til hjernen. Ofte vil noen av punktene på ledningen ikke samarbeide bra med nervecellene. Da kan helheten i lydbildet bli forstyrret. Dette er ikke gunstig for CI-brukeren.

Hvis man kunne finne ut hvilke punkter som faktisk roter det til, kunne man sørge for å ikke sende lydsignaler ut på disse punktene. Nettopp dette er den røde tråden i Vanderbilt-metoden. Ved å analysere røntgenbilder før og etter CI operasjonen, øker man sjansene for å finne ut hvilke punkter som bør deaktiveres. Denne jobben gjøres automatisk i Vanderbilt-metoden.

Kilde: http://news.vanderbilt.edu/2013/03/high-fidelity/

 

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).

En kommentar om “Bedre justering av CI

  1. Kommentar via Facebook 2013-09-08:

    En liten presisjon/utdypning: Problemet de prøver å korrigere, oppstår når signalet fra flere elektroder delvis overlapper slik at de sender signaler inn på samme gruppe av nerveceller. Når flere frekvensområder «blandes sammen» på denne måten går dette utover hjernens evne til å plukke ut ulike frekvensområder i talen, og svekker dermed taleoppfattelsen.

    Ellers synes jeg det virker som det er mye «hype» rundt denne metoden, spesielt siden eneste «dokumentasjonen» så langt er universitetets egne pressesenter som selvsagt sender ut en opphypet pressemelding. Det blir spennende å se når den faktiske forskningsrapporten kommer ut og hvor gode resultater de kan vise til da.

Det er stengt for kommentarer.