Cookie?

Bilde av tørre småkaker / kjeks.

Cookie – hva har det med hørsel å gjøre?

Lite.

Men nettsider som for eksempel Høretrøbbel.no sine, benytter cookies, eller informasjonskapsler som det kalles på norsk.

Mange har veldig lite peiling på hva info-kapsler er og hva slags problemer de kan stelle i stand. Dette kan du lære litt om ved å kikke på vår info-kapsel-erklæring.

Døve og tunghørte barn trenger språk.

Tegning av 4 bars som hopper eller danser.

Matthew Hall, Wyatte Hall, og Naomi Caselli, publiserte våren 2019 en forskningsartikkel kalt «Deaf children need language, not (just) speech» («Døve barn trenger språk, ikka bare tale«). De har også publisert en folkelig kortversjon på bloggen Acadeafic, både skriftlig (us english) og på tegnspråk (ASL).

Der betviler de forskeren Geers’ konklusjoner om at barn som bruker kun muntlig språk, får bedre taleoppfattelse, taleevne, og leseferdigheter, enn barn som bruker tegnspråk. Fortsett å lese Døve og tunghørte barn trenger språk.

Hva er nødvendig for barn med nedsatt hørsel?

Tips for barn med nedsatt hørsel.

Jane Madell og Carol Flexer holdt en presentasjon på AGBell’s første internasjonale konferanse i Madrid.

De snakket om hvor viktig hørselssansen er for å utvikle hjernens evne til å tolke lyder. Og de fortalte om forskning som bekreftet deres erfaring fra behandling av barn i USA.

Her er deres tips om hva som trengs for at et barn med nedsatt hørsel skal lykkes (i USA). Fortsett å lese Hva er nødvendig for barn med nedsatt hørsel?

Hvor vanlig er tinnitus?

Bilde av statistikk-kurve
Bilde: Hva sier statistikken?

Det er relativt vanlig i Norge å si at ca 15 % av befolkningen plages av tinnitus.

Men hva menes med frasen «plages av«? Menes det at man har tinnitus? Menes det at man synes tinnituslyden er plagsom?

Og hva ligger i så fall i begrepet «plagsom«? Hvilken grad av plagsomhet tenkes det på? At det kunne vært greit å ikke ha tinnitus? At det stresser meg skikkelig? At jeg blir så trist at jeg gråter? Fortsett å lese Hvor vanlig er tinnitus?