Kategoriarkiv: Annet

RIP høretrøbbel.no

Tiden er inne for å parkere denne bloggen.

Tusen takk for samværet! 🙂

La oss håpe at den norske hørselsomsorgen vokser seg inn i en moderne tilværelse nå som en svært stor andel ønh-leger står foran pensjontilværelsen.

 

Hull i balanseorganet

Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrom

(Ajourført [last-modified datef=Y-m-d])

Denne artikkelen handler om Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrom – ofte omtalt som SSCD / SCDS / SCD / Takvindu / Tredje vindu. Jeg har valgt å bruke den litt mer beskrivende betegnelsen Hull i balanseorganet.

Artikkelen er noe kortfattet. Etter hvert vil det komme en supplerende artikkel.

Er det vanlig?

Ut fra obduksjoner antar man at 20-30.000 nordmenn har hull i balanseorganet. Men det er trolig bare noe sånt som 5.000 som får problemer med hullet. Dermed er problematisk hull omtrent like vanlig som Menieres sykdom. Fortsett å lese Hull i balanseorganet

SCD, SCDS, SSCD, takvindu?

Hva pokker er dette?

Superior semicircular canal dehiscence er en sprekk eller et hull i balanseorganet og er en relativt sjelden skade. Omkring 5.000 nordmenn har symptomer som skyldes denne tilstanden. Det vanligste er ulike former for balanseproblemer. Men tilstanden kan også gripe inn i hørselen på ulike måter, feks høre kroppslyder.

Her er noen lenker til litt info om SCD / SCDS / SSCD / «takvindu»:

Kort omtale på norsk legespråk: Fortsett å lese SCD, SCDS, SSCD, takvindu?

Å endre den audiologiske forretningsmodellen

Av Geoffrey Cooling

En avdanket forretningsmodell.

Dette er den første i en rekke utforskninger av å endre våre prosesser slik at vi kan gi et mer relevant tjenestetilbud. La oss utforske hvordan vi kan endre forretningsmodellen slik at vi kan overleve. I min forrige artikkel jeg sa at jeg mener vår forretningsmodell er feil, at den er utdatert, at den var bygget opp rundt ett enkelt produkt, og er utviklet for et marked som knapt finnes lenger. Jeg tror at alle disse utsagnene er sanne, og ut fra reaksjonene på artikkelen tror jeg at mange av dere Fortsett å lese Å endre den audiologiske forretningsmodellen