Kategoriarkiv: Tunghørt

Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse

(Ajourført 2017-10-07 @ 20:01)

Kokleær synaptopati

Når overgangen mellom det indre ørets sanseceller (de såkalte hårcellene) og hørselsnerven er skadet, kalles det “kokleær synaptopati“. Navnet kommer av at det skjer i cochlea (det indre øret), og at det er synapsen (overgangen) mellom sansecelle og nervecelle som har fått skade (patologi).

Denne skaden medfører at det blir mye vanskeligere å høre i støy.

Usynlig – men vanlig

Dessverre avsløres denne skaden ikke ved vanlig hørselstesting, altså testing med rene pipetoner. Du kan altså i praksis ha dårlig hørsel selv om en vanlig hørselstest viser helt normal hørsel. Derfor kalles den ofte for “skjult hørselsnedsettelse“.

Fortsett å lese Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse

Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 3

Hva slags behandlinger benyttes? Hvordan er fremtidsutsiktene?

Plutselig sensorinevralt hørselstap (kalt PSNHT i denne artikkelen) kalles sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) på engelsk. I denne artikkelserien fokuseres det på den sensorinevrale typen, altså ikke på plutselig hørselstap generelt.

Det er selvsagt lurt å lest del 1 og del 2 før du går løs på denne.

Hva slags behandlinger benyttes?

Ofte gis ingen behandling, sannsynligvis fordi man har kommet til spesialist for sent. Husk at PSNHT anses som et krisetilfelle.

Hvis behandlingen startes innen de første to ukene etter at PSNHT oppsto, vil om lag 8 av 10 oppleve noe forbedring. Enkelte vil til og med gjenvinne samme hørsel som de hadde før det plutselige hørselstapet. Jo tidligere behandling, jo bedre.
Fortsett å lese Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 3

Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 2

Plutselig sensorinevralt hørselstap (PSNHT) kalles sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) på engelsk. Vi regner med at du allerede har lest del 1.

Hva kommer det av? Hvordan stilles diagnosen? 

Hva kommer det av?

I 9 av 10 tilfeller aner man ikke hva som er årsaken til PSNHT (plutselig sensorinevralt hørselstap). Da sier man at tilstanden er idiopatisk. Men det kan være sannsynlig at det indre øret har blitt offer for virus eller dårlig blodforsyning. Det er også en rekke andre årsaker som muligens kan ha spilt en rolle.

Selv om mange mekanismer har vært foreslått, fokuserer de mest populære teoriene på virusinfeksjon, betennelse, problemer med immunsystemet, eller nedsatt blodsirkulasjon. Man har ikke tilstrekkelige beviser for teoriene, bare indikasjoner. Fortsett å lese Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 2

Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 1

Hva er det? Hvordan arter det seg? Hvor vanlig? Hva bør du gjøre? 

Aller først: Når hørselen på et øre plutselig (eller i løpet av noen få dager) blir kraftig redusert eller helt borte, anses det som en hastesak og det anbefales å oppsøke legevakt eller fastlege snarest mulig.

Hva er det?

Egentlig snakker vi her om plutselig sensorinevralt hørselstap. I artikkelen bruker vi forkortelsen PSNHT. På engelsk heter det sudden sensorineural hearing loss (SSNHL).

Plutselig sensorinevralt hørselstap (PSNHT) oppstår plutselig eller i løpet av en periode på opp til 3 døgn. Og det er så godt som alltid på kun ett øre (i ca 98 av 100 tilfeller).
Fortsett å lese Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 1

Bok – Vågestykket

Forlagets omtale

Jeg var spent og forventningsfull, hadde med meg den gode erfaringen fra klasserommet, og jeg bestemte meg for å vise fram høreapparatet for de andre i elevene ute i skolegården. Straks ble jeg omringet av elever fra ulike klassetrinn. De større elevene lo og dyttet meg. Høreapparater var noe gamle gubber i tunet hjemme på gården brukte. De var døvhørte, senile og umulige å snakke med. Jeg var en taper og full av skam. Annerledes og utenfor. Jeg hadde bare lyst til å forsvinne.
Fortsett å lese Bok – Vågestykket