Dårligere taleforståelse med digitale høreapparater?

WDRC-finessen i moderne digitale høreapparater er en velsignelse for de aller fleste høreapparatbrukere. Imidlertid forteller en del brukere at de hadde bedre taleforståelse med sine gamle analoge apparater enn med moderne digitale. Analoge apparater benyttet typisk linjær forsterkning i stedet for WDRC.

Tidsdiskriminering

Tunghørte med betydelig redusert temporaldiskriminering (tidsseparasjon), altså redusert evne til å adskille lyder som kommer tett etter hverandre i tid, klarer ikke å oppdage raske variasjoner i talelyder (og i andre lyder). Dermed blir taleforståelsen betydelig redusert. Og hvilke tunghørte er det som har betydelig redusert temporaldiskriminering? Litt forenklet kan vi si sterkt tunghørte, de med auditiv nevropati og en del av de som har APD.

WDRC

WDRC-teknologien gjør at de svake lydene som de fleste tunghørte ikke lenger klarer å høre, løftet opp på et hørbart nivå. Og dette skjer uten at de kraftige lydene blir kraftigere (for de er jo fremdeles godt hørbare hos de fleste tunghørte). Denne variable forsterkningen skjer så raskt at den klarer å følge de raske styrkesvingningene som er i hvert enkelt ord.
Virkningen blir at høreapparatbrukeren bl.a. bedrer muligheten til å få med seg tidsnyansene som ligger i de svake lydene i hvert enkelt ord (i tillegg til de sterke). Dette øker forutsetningene for å gjenkjenne ordene, og bidrar til økt taleforståelse hos de fleste tunghørte.
Imidlertid blir tidsnyansene til liten eller ingen nytte når tidsdiskriminerende hørselsmekanismer er tilstrekkelig skadet.

Frekvensbånd

Moderne apparater deler opp det hørbare toneområdet i mange smale toneområder, såkalte frekvensbånd. I hvert av båndene reguleres både WDRC-mekanismer og støydempingsmekanismer mer eller mindre uavhengig av de andre båndene. Dermed kan forsterkningen for terskelnivå, mest behagelig nivå og ubehagsnivå, lettere reguleres slik at det passer til audiogrammet til den tunghørte. Tanken er at denne fleksible måten å tilpasse seg audiogrammet best mulig gir økt taleforståelse for de fleste tunghørte.
Imidlertid vil tidsforsinkelser mellom de ulike frekvensbåndene kunne skape problemer når tidsdiskriminerende hørselsmekanismer er tilstrekkelig skadet

Finnes det analoge apparater nå for tiden?

Mange personer med store tidsdiskrimineringsvansker ser ut til å ha bedre taleforståelse ved bruk av apparater med linjær forsterkning. Det samme kan gjelde for apparater med få frekvensbånd.

Noen tunghørte får altså bedre taleforståelse med analoge apparater. Men hva gjør man når analoge apparater ikke lenger er å oppdrive? Man stiller inn sine digitale apparater til å etterligne analoge. Dvs man sørger for at digitalapparatene forsterker linjært i stedet for WDRC. Kan dette gjøres i alle digitale apparater? Nei, det ser ikke ut til at alle digitale apparater kan klare dette på en god nok måte. Men ReSound Sparx klarer det fint.

Hva med deg?

Har du noen erfaringer med taleforståelse ved bruk av analoge og digitale høreapparater? I så fall ville det være interessant å høre om dette. Du kan skrive kommentarer lenger nede på siden.

Inspirert av: http://thehearingblog.com/archives/1536

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).

16 kommentarer om “Dårligere taleforståelse med digitale høreapparater?

 1. Nej, der er bestemt ikke noget galt med brugere, som foretrækker analoge apparater. Men der er noget galt i, at et produkt som hjælper en ganske bestemt målgruppe helt tages af markedet.

 2. Slik jeg forstår det, så er analoge apparater uansett best for oss med sterkt nedsatt hørsel? Vi vil uansett ikke kunne oppfatte tale i støyende omgivelser, men bruker der munnavlesning.

 3. Ja helt enig, men jeg måtte gå over til digital på grunn av lydoverfølsom tåler ikke støy i analog. Men merker at jeg oppfatte dårlig i digital apparater desverre.
  Også jeg liker analoge apparater best.

 4. Savner veldig mye analog og jeg sliter veldig med digital og har spurt etter analog men fikk bare beskjed at det har sluttet å lage. Ser ut at de som lager ikke skjønner hva som er best for oss tunghørte og merket selv blir litt ubalansert med digital

 5. Jeg har digitalt apparat med analogt program. Etter testing av ulike digitale apparater (som jeg egentlig ikke tåler) fortalte jeg mannen på Phonak at de analoge apparatene var de beste. Han sier at det ikke lenger produserer noe analoge apparater, men det han kunne gjøre var å legge inn et program på det digitale apparatet som er veldig lik den lyden jeg hører med analog. Dermed hadde jeg muligheten til å veksle mellom digitalt lydprogram og analogt lydprogram. Hør med Phonak i Oslo. De er behjelpelig med dette. Husk å forklar problemstillingen og behovet ditt, så blir det lettere for Phonak tilpasse lydkvaliteten dine behov. Lykke til 🙂

 6. Det visste jeg ikke om, og da betyr det at jeg må dra til Oslo for å få hjelp selv om jeg bor i Finmark .

 7. Jeg forsøkte ReSound Sparx for noen dager siden, men taleforståelsen forble dårlig. Oticon er det nærmeste jeg kom til en ganske grei taleforståelse.

 8. Det kan være mulig å be audiografen og/eller Phonak bistå med finjusteringen slik at du sjøl slipper å reise fra Finnmark til Oslo.

 9. Har phonak Exelia art SP, og det ble stilt inn mest mulig analogt. Men føler alikevel at lyden er ikke der som analog.

 10. Hvis du ikke kan reise til Oslo, gjør følgende:
  1. Få til en time hos audiografen / Phonak i Oslo og få skriftlig bekreftelse på timen.
  2. Forhør m Nav om de kan dekke reisen. Det er viktig at Nav bekrefter reisedekningen før du bestiller Flybill.
  3. Dekker NAV reisen husk: Etter endt tur send inn alle dokumentasjoner/kvitteringer(flybilletter/flybuss/flytog) /email korrespondanse/timebekreftelsen etc.
  Lykke til 🙂

Det er stengt for kommentarer.