Diabetes og hørselstap

Diabetikere har større risiko for å få nedsatt hørsel

Forskere sammenholdt resultater fra 13 undersøkelser som omfattet over 20.000 mennesker fra USA, Asia, Australia og Brasil. 12 av dem viste en sammenheng mellom diabetes og hørselsproblemer. Nedsatt hørsel er dobbelt så utbredt blant mennesker med diabetes.

Dårlig regulering av blodsukkeret kan kanskje være grunnen til hørselsproblemene, men foreløpig er det vanskelig å fastslå dette. Forskerne sier at hverken alder eller støyende arbeidsplass kan forklare sammenhengen mellom diabetes og hørselstap. Muligens er det heller ikke diabetes i seg selv som er synderen. Faktisk er det mulig at hørselsproblemene kan komme av medikamenter som diabetikere tar, f.eks. blodtrykksenkende og vanndrivende medisiner.

Det trengs flere og grundigere undersøkelser for å finne ut mer om sammenhengene og dermed øke mulighetene for å redusere risikoen.

 

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).