Er apparatene korrekt innstilt ?


Annonse:For mye forlangt?

I artiklene «Drømmeaudiografen» og «Teste hørselen med apparatene på?» berørte jeg noe som norske audiografer svært sjelden utfører, men som mange høreapparatbrukere har fortalt at de savner. Jeg snakker om å teste at høreapparatene er korrekt innstilt.

Gamle ingeniører som meg har ofte erfart hvordan teori og virkelighet kan sprike temmelig mye. De fleste av oss mente derfor at det var fornuftig å kontrollere om våre konstruksjoner oppførte seg slik vi hadde tenkt.

Er det galt å forvente at det blir testet om høreapparatene fungerer slik som audiografen hadde tenkt? Er det galt å tro at du kan få mer utbytte av apparatene hvis det på skikkelig vis testes hvordan du hører med apparatene på? Er det galt å ønske at høreapparatene skal være best mulig justert?

Nei, det er det ikke!

Best practice

I dag finnes det både metoder og utstyr som gjør det noenlunde enkelt å teste om apparatene er korrekt innstilt. Faktisk er det i dag anbefalt at seriøse audiografer utfører slik testing som standard.

I boken «Fitting and Dispensing Hearing Aids» («Tilpassing og utdeling at høreapparater») sier forfatterne at «å unnlate å teste hva som faktisk leveres inn i ørene når høre­appa­ratene tilpasses, regnes som uetisk av mange. Og ikke minst, det strider mot alle publiserte anbefalinger.»

Forfatterne understreker flere ganger nød­vendigheten av slik testing. Og forfatterne er ikke hvem som helst. H. Gustav Mueller er professor i audiologi og audiologisk senior­konsulent for Siemens Hearing Instruments. Han er ellers internasjonalt kjent foreleser og forfatter av flere bøker (bl.a. «Probe Micro­phone Measurements»). Brian Taylor er redaktør av tidsskriftet «Audiology Practices«.

Teste i støy?

Når man skal teste om høreapparatene er korrekt innstilt, dukker det opp en del utfordringer. Hvodan skal man egentlig teste, og hvordan skal man overkomme de mange praktiske vanskelighetene? Heldigvis har høreapparat­bransjen kommet fram til flere metoder som er noenlunde standardiserte. En dyktig audiograf kjenner selvsagt til disse.

Testingen kan utføres på mange måter.
Hvis du stort sett bare prater med andre i stille omgivelser, er det muligens smartest å teste hvor godt apparatene fungerer i rolige omgivelser.
Hvis du ofte prater med andre i støyende omgivelser (f.eks. på kafeteria eller restaurant), er det kanskje smartere å teste hvor godt apparatene fungerer i bråk.
De som trenger å prate med folk på både stille steder og på bråkete steder, bør kanskje få audiografen til å legge inn 2 forskjellige lytteprogrammer i høreapparatet. Og selvsagt teste begge 2, en i stille og en i støy.

Norge et uland?

Imidlertid har mange audiografer ikke tilgang til det utstyret som er nødvendig for å teste på er skikkelig måte. Hvorfor har de ikke det? Tja… Åpenbart finnes det mange audiografer ikke har forstått viktigheten av slik testing. Selv tror jeg også at mange av audiografenes arbeidsgivere (vanligvis ønh-lege) ikke har forståelse for moderne høreapparattilpasning og dermed heller ikke forståelse for at det trengs utstyr for testing. Når arbeidsgiveren lever i uvitenhet eller i fortiden, er det ikke lett for audiografen å tilby kundevennlige tjenester.

De fleste ønh-leger har dessuten såpass store kundelister at de ikke trenger å bekymre seg for at kunder skal forsvinne. Dette kan fort bli en sovepute som kan gjøre at legen ikke følger med i bransjens utvikling.

Etter mitt syn er store deler av den norske hørsels-omsorgen på et steinaldernivå. Det eneste lyspunktet jeg ser, er produsentene av høreapparater. De er drivkraften bak de siste årenes hørselstekniske framskritt. Hadde det ikke vært for apparat­produ­sentenes vilje og evne til utvikling, hadde vi fremdeles kjørt rundt i hest og kjerre.

Dessverre har mange av heste-eierne ikke forstått at motoriserte kjøretøyer krever noe annet enn stall, stallkar og høy. Og en del av kuskene har ikke klart sjåføropplæringen særlig bra (eller kanskje ikke fått skikkelig opplæring?).

Hva mener hørselshemmedes interesseorganisasjon?

Hørselshemmedes landsforbund (HLF) har ingen mening om slik testing. Hvorfor ikke? De har ikke kompe­tanse til å uttale seg om slikt. HLF har heller ingen mening om den faglige tilstanden i bransjen.

Stein Thomassen © 2012

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Foreleser om plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk også. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).

2 kommentarer til “Er apparatene korrekt innstilt ?

  1. Hei! Dette var såååååååååååå bra! Skal sende kopi til min audiograf og be henne viderelevere til hørsellegen! Tusen takk for flott artikkel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *