Foredrag.

Info for arrangører av foredrag.

(Oppdatert 2019-05-20).

Som oftest varer mine foredrag ca 1 time. Og ganske ofte er de ca 2 timer (medregnet pause).
Vil du hyre meg, koster det ca 1950 for et kort foredrag, og ca 2550 for et langt.
Automatisk skrivetolking er inkludert.
Reisehonorar kommer i tillegg.
Oppdaterte priser finner du i Prislisten.

Aktuelle temaer.

 • Hørselens virkemåte (når den er normal).
 • Hvorfor vi tunghørte hører som vi gjør (Hørselens virkemåte når den er skadet).
 • Skjult hørselsnedsettelse (dårlig taleforståelse, men fint audiogram).
 • Kokleær synaptopati (en form for skjult hørselsnedsettelse).
 • APD og auditiv nevropati (2 typer skjult hørselsnedsettelse).
 • Lydoverfølsomhet (hyperakusis) – Hva er det, og hvordan kan det behandles?
 • Tinnitus (øresus) – årsaker, virkemåte, behandling.
 • Hvordan hørselen sjekkes – og hvordan resultatene tolkes.
 • Hva betyr alle disse faguttrykkene innen hørsel?
 • Hvordan høreapparater forsøker hjelpe oss.
  Dagens høreapparater gjør voldsomt mye mer enn bare å forsterke lyder.
 • Hvordan audiografene stiller inn høreapparatene.
  Det er lenge siden man brukte skrutrekker for å stille inn lyden på høreapparater.
 • Hva forteller egentlig ditt audiogram?
  Sist du tok en hørselstest fikk du kanskje med deg en kopi av ditt audio-gram (hørselskurven din). Men hva forteller egentlig audiogrammet?
 • Beskytte seg mot skadelig høy lyd.
  Når er lyd skadelig? Hva slags skade får man? Hvilke følger får det? Hvordan vite hvor grensen går?
 • Nyte konserter med høreapparat.
  På konserter er det høy lyd. De fleste høreapparater takler ikke det. Hvordan få det til å bli best mulig.
 • Plutselig hørselsnedsettelse (sudden deafness).
  Årsaker, følger, virkemåte, behandling, ved sensorinevral plutselig hørselsnedsettelse.
 • Når hjernen ikke forstår lydene den hører.
  APD og Auditiv nevropati (ANSD) er relativt vanlig hos eldre. Høreapparater er ikke til stor hjelp mot disse tilstandene. Men de fleste trenger likevel apparater fordi de har vanlig hørselsnedsettelse også.
 • Når hjernen ikke forstår lydene den hører.
  Man regner med at hørselsnedsettelsen hos mange eldre kommer av både APD og vanlig hørselsskade. Hva er APD?
 • Menières sykdom.
  Vi ser på årsaker, virkemåte, behandling og mestring.
 • Dotter i ørene.
  Får du ofte «dott» i øret? Eller føler et trykk i øret? Da kan det muligens være interessant å få vite mer om dette.
 • Tinnitus og lydoverfølsomhet hos barn.
  Hvordan bør du forholde deg til dem for å være til hjelp?
  OBS: Kun voksne deltakere. Passer ikke for barn og tenåringer.
 • Buegangsdehiscence (SSCD / SCDS).
  Ca 1 av 100 har hull i balanseorganet, men de fleste merker lite til det. Omtrent 5000 har symptomer av betydning.
 • Teleslynge – Hva er det, og hvordan fungerer det?
 • Balanseproblemer – årsaker og behandling.
 • Automatisk skrivetolking – hvordan fungerer det og hva kreves.