Gir nedsatt hørsel demens?

Hørselsnedsettelse og demens

Bilde av statistikk for demens, ref hørselsnedsettelse.

De siste 10 årene har det vokst fra forskning som peker på sammenheng mellom hørselsnedsettelse og demens. Noen aktører har vært ivrigere enn andre til å fortelle at man kan forsinke utviklingen av demens ved å bruke høreapparat.

Men er det egentlig slik at nedsatt hørsel medfører økt risiko for demens?

En del forskere mener at det neppe er grunnlag for å dra den konklusjonen at høreapparater forsinker utviklingen av demens.

Sammenheng mellom hørselsnedsettelse og demens?

Den såkalte Lancet-rapporten hevder at ubehandlet hørselstap som oppstår midtveis i livet, ser ut til å bety at du har 9% større risiko for å utvikle demens senere i livet. Er du 70 år, er sjansen for at du har demens ca 25 av 1.000. Er du 70 år og har nedsatt hørsel uten å bruke høreapparat, øker sjansen i så fall fra 25 til 27 av 1.000. Denne økningen er av så liten praktisk betydning at de fleste av oss neppe ville ta særlig hensyn til den. Dessuten er tallene usikre.

Morsomt nok sier rapporten at det er like risikofylt å ha lav utdannelse. Og at sosial isolasjon spiller forholdsvis liten rolle.

Enkelte forskere sier at det er tvil om Lancet-rapportens konklusjoner er realistiske.

Jeg er kanskje litt konspiratorisk og uvitenskaplig nå. Men her er en av grunnene til at jeg er usikker på om hørselstap har særlig mye med demens å gjøre:

 • Nedsatt hørsel oppstår mye tidligere i livet hos menn enn hos kvinner.
 • Demens er nesten like vanlig blant menn og kvinner i alderen 65-85. Det er bare en liten overvekt hos kvinnene. Over 85 er demens betydelig mer vanlig hos kvinner enn menn. Hos 90-åringer har ca 35% av kvinnene og ca 25% av mennene demens.
 • Hvorfor er ikke demens da mye mer vanlig hos menn enn hos kvinner? Menn får jo nedsatt hørsel mye tidligere (røfflig 10 år) og er dårlige til å anskaffe høreapparat.

Eller sagt på en litt annerledes måte:

 • Grovt sett kan vi si at hørselen til en mann på 50 er like dårlig som hos en kvinne på 60.
 • Hvis nedsatt hørsel er avgjørende for utvikling av demens senere i livet, burde demens være like utbredt blant menn på 75 som hos kvinner på 85.
 • Imidlertid er bare ca 5% av mennene på 75 demente, mens ca 20% av kvinnene på 85 er demente.

Så jeg får en følelse av at hørselsnedsettelse og demens ikke henger særlig mye sammen.

Ha en fin juletid og et riktig godt nytt år!

Inspirasjonskilder:

https://www.alzheimer-europe.org/EN/Research/European-Collaboration-on-Dementia/Prevalence-of-dementia/Prevalence-of-dementia-in-Europe

https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/hearing00-06/hearing00-06.htm


Kommentarer?

Har du lyst til å lese eventuelle kommentarer, eller kanskje kommentere selv, må du rulle deg litt lenger nede på siden.

Abonnere?

Prateboble med teksten Follow my blog.

Vil du bli varslet med en gang nye artikler publiseres? Det tar jo ofte litt tid før vi legger dem ut på Facebook. Klikk her.


5 kommentarer til “Gir nedsatt hørsel demens?

 1. Mange tak for vældig fin artikel.

  Jeg ser lige præcis ikke noget useriøst i måden at stille tingene op på her.
  Det, jeg oplever i den forskning, der blev præsenteret på f.eks. Lake Como Konferencen i 2018, det var, at forskerne ikke skelnede mellem dementia og cognitive decline.
  Ved demens kan kognitionen ofte være umulig at genopbygge.
  Ved høretab kender jeg flere, som har gået uden brugbar hørelse i årevis og pludselig får CI, og så fungerer det hele for dem igen.
  Det tager tid at genopbygge hørelse ved CI, det ved jeg godt, men pointen er mere, at der ligger et intellekt iboende disse mennesker, som risikerer at blive overset, de risikerer at blive fejldiagnosticeret med efterfølgende fejlbehandling.

 2. Kommentar hentet fra vår facebook-side:

  Tror påstanden er et resultat av at personer med nedsatt hørsel på institusjon ikke alltid svarer på tiltale, fordi de ikke hører den. Det er litt for lettvint av et stresset personale å konkludere slikt. Har eksempel på at en person som i utgangspunktet ikke ville ha høreapparat, fikk prøve en «Hörat» samtaleforsterker med øreklokker. DA ble det liv i ham, og han nektet å ta av seg øreklokkene etterpå! 😀

 3. Enda en kommentar hentet fra vår facebook-side:

  Det var godt å høre at forskning ikke kan dokumentere at påstanden er riktig. Jeg har selv arbeidet store deler av mitt yrkesaktive liv i demensomsorgen og må si at jeg har møtt veldig få pasienter med nedsatt hørsel blant denne gruppen. Er man gammel med veldig dårlig hørsel uten å bruke hørselstekniske hjelpemidler kan man derimot virke dement kanskje? Man må også ta i betraktning at en gammel hjerne arbeider saktere enn en ung hjerne, slik at den eldre trenger litt mer tid på tolkning av budskapet og på å respondere. I dagens samfunn går de fleste samtaler fort, temaskifter skjer raskt og det skal jamen en uthvilt hjerne til for å følge med tenker jeg. I tillegg er mange eldre preget av sykdom og medisiner som kan ta bort fokus fra konsentrasjonen. Jeg ble kraftig provosert da jeg fikk servert påstanden om nedsatt hørsel og demens på kurs, og av å lese om det samme på forsiden av Dagbladet for en stund siden. Så lenge temaet ikke er grundig dokumentert vil det skape angst hos mange mennesker. At man derimot bør bruke hørselstekniske løsninger også som gammel er det vel liten tvil om. Hjernen vil ha og trenger stimuli for å arbeide effektivt. Demens er en fellesbetegnelse på mange ulike sykdomstilstander i hjernen med ulike årsaker har jeg lært og erfart.

 4. Ja Aïda, det ser faktisk ut til at Lancet-rapporten også inkluderer cognitive decline. Veldig ofte bruker de cognitive decline synonymt med dementia. Mange av studiene de viser til, ser også ut til å gjelde cognitive decline generelt, og ikke de ulike dementia-sykdommene spesielt.

  Men rapportens forfattere sier innledningsvis:
  «There are many different types of dementia, and Alzheimer’s disease is the most common. Vascular dementia is the next most common, followed by dementia with Lewy bodies. Mixed dementia with features of more than one cause is also common. Frontotemporal degeneration and dementias associated with brain injury, infections, and alcohol abuse are less common.
  In this Commission, when we use the word dementia we are referring to all the different types of dementia.»

  Jeg må innrømme at jeg blir veldig usikker på om de har hatt en såpass streng avgrensning.

 5. Lancet-rapporten sier selv at man skal være veldig forsiktig med å trekke konklusjoner angående bruk av høreapparat. De sier følgende:

  Det finnes ikke eksperimentelle undersøkelser som peker på at bruk av høreapparater kan redusere noen av disse negative virkningene. Et hvilket som helst tiltak må være mer omfattende enn bare å foreslå for folk at de bruker høreapparat. Dette fordi en liten andel mennesker med nedsatt hørsel blir diagnostisert eller behandlet, og når de får høreapparat bruker mange dem ikke.

  «Experimental evidence on whether hearing aid use might alleviate some of these negative effects is not available. Any intervention would require greater complexity than merely suggesting to people that they use a hearing aid because only a minority of people with hearing loss are either diagnosed or treated, and when hearing aids are prescribed many people do not use them.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *