Gjøre tinnitus-lyden positiv ?

Er tinnitus-lyden din egentlig så forferdelig? Eller er det dine automatiske tanker om den som er feilaktige eller unyttige? Muligens styres du av tanker som kan skiftes ut med nyttigere tanker.

Å visualisere er å forestille seg en situasjon på en mest mulig virkelig måte. Ikke bare ved å tenke i form av bilder, men også forestille seg lyder, lukter, temperatur, berøring, smak, følelser (f.eks. glede og tilfredshet) osv.  Ved å bruke visuali­sering på en spesiell måte, kan du kanskje lykkes med å få et nyttigere tanke­mønster.

I boken Selvhjelp ved tinnitus – Hvordan mestre plagsom øresus – Utgave 2 finnes noen eksempler hvor selve tinnitus-lyden er utgangs­punktet i en visuali­sering som dreier over til en positivt opplevelse.

Stein Thomassen © 2011

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).