Høreapparatets problematiske resonans tryllet bort

I dag fikk jeg løsningen på et lydproblem jeg har hatt på mine apparater siden jeg fikk dem for 4 1/2 år siden.

Problemet var en sterk ubalanse i tonebildet. Siden jeg ikke er særlig musikalsk, klarte jeg til å begynne med ikke å forklare hvilket toneområde som var alt for sterkt. Men etter hver kom jeg fram til at det måtte være noe sånt som 8-900 Hz, altså rundt omkring tonen A5.

Dessverre klarte ingen av de 3 audiografene jeg besøkte, å løse problemet. En av dem kom et stykke på veg, men da fikk jeg bivirkningen av at et nabo-toneområde ble litt for svakt. En annen fikk dempet den plagsomt sterke lyden, men samtidig ble alle andre lyder så svake at jeg måtte stå intimt tett på folk for å høre hva de sa.

Klare seg sjæl – aleine

Først da jeg for drøyt halvannet år siden begynte å justere mine apparater hos drømmeaudiografen, klarte jeg å få dempet det problematiske toneområdet uten å dempe nabo-områdene nevneverdig.

Siden den gang har jeg stusset på hvorfor dette toneområdet blir så voldsomt sterkt hver gang dataprogrammet som brukes for å justere høreapparatene mine, stiller inn apparatene etter mitt audiogram. Hvorfor klarer ikke programmet å unngå et så stort avvik i forsterkning innenfor nettopp dette toneområdet? Vi snakker tross alt om 10-15 dB.

Fukt-filter eller dempe-filter?

Jeg begynte å lure på om fuktfilteret i «kroken» kunne ha noe med saken å gjøre. Fuktfilteret har jo ved flere anledninger forårsaket at all lyd har blitt borte.

Jeg har alltid trodd at den bitte lille hvite kladden i kroken er et lyddempingsfilter. Men hos høreapparat-importøren påstod de at det bare var et fuktfilter som ikke påvirket lyden på noen merkbar måte. Da jeg fjernet filteret og ikke kunne høre noen forskjell, kunne jeg si meg enig i at det er et fuktfilter.

HA-krok

Imidlertid er det litt pussig at det ikke er et lyddempefilter, for dataprogrammet som brukes for å justere høreapparatene, sier at mine apparater HAR et lyddempefilter i kroken. Altså mener justeringsprogrammet at det ikke er nødvendig å dempe det toneområdet som filteret jo skal dempe. Uten dempefilter vil apparatene dermed gi fra seg alt for sterk lyd innenfor dette toneområdet. Og hvilket toneområde snakker vi om? Jo, nettopp det som jeg har hatt problemer med helt fra starten.

I dag fikk justeringsprogrammet vite at kroken ikke har noe dempefilter. Og dermed ble apparatene automatisk mye mer korrekt justert. Kun noen små tilleggs-justeringer var nødvendig for å få det enda litt bedre.

Les også:
Hvilke høreapparat-innstillinger kan vi tillate musikere å justere selv?

Tidligere har jeg ojet meg over et annet problem apparatene mine har – nemlig rallende lyd i diskanten.

Slangen i Paradis

Er du interessert i å lese litt om hva som påvirker lyden på veg fra høreapparatet og til den går ut av proppen, kan du ta en titt hos Microsonic (dessverre på engelsk).

 


Kommentarer?

Har du lyst til å lese eventuelle kommentarer, eller kanskje kommentere selv, må du rulle deg litt lenger nede på siden.

Abonnere?

Prateboble med teksten Follow my blog.

Vil du bli varslet med en gang nye artikler publiseres? Det tar jo ofte litt tid før vi legger dem ut på Facebook. Klikk her.


9 kommentarer til “Høreapparatets problematiske resonans tryllet bort

 1. Hei, Stein! Jeg har et lignende forhold med mitt CI-apparat Advanced Bionic, men jeg aner ikke om jeg har noe fukt- eller lyddempingsfilter i kroken. Flere ganger har jeg påpekt at diskanten er altfor sterk, men audiofysikeren har ikke klart å dempe den tilstrekkelig. Siden apparatet leveres av Phonac, er det kanskje samme forhold her?

 2. CI-apparatet du har bak øret sender ikke akustiske signaler til hørselen din. Derfor kan du ikke ha den årsaken som jeg omtaler.

 3. Ja, du har en mikrofon som fanger opp lydene. Men du har ingen høyttaler (receiver) som sender ut lyd til trommehinnen din.

  Mitt problem lå i området mellom apparatets høyttaler og mitt øres trommehinne. Slangen som transporterer lyden fra høyttaleren og ut gjennom proppen, bidrar sammen med selve proppen og den luftlommen som er innenfor proppen, til at flere smale toneområder blir overdrevet forsterket. Høreapparatet og/eller et dempefilter må forsøke å motvirke dette. Ellers blir tonebalansen temmelig dårlig, og det kan ha stor betyning for lydbildetes behagelighet og taleforståelsen.

 4. Stein: Håper du sjekker dette nærmere for meg. Forestiller meg at den innopererte «dekoderen» gjør det samme som trommehinnen?

 5. CI hopper bukk over ørekanal, trommehinne, ørebenene og sneglehusets mekaniske funksjon. I stedet stimuleres sneglehusets hårceller direkte av elektroden du har fått innoperert. Til forskjell fra vanlige høreapparater, finnes det ingen akustiske signaler (annet enn de mikrofonen fanger opp).

 6. Sjovt at læse det her… da jeg havde Phonak Savia app., fik jeg på et tidspunkt udleveret et antal hooks, som jeg bare kunne skifte, hvis jeg følte, lyden blev dårligere.. jeg har egentlig slet ikke tænkt over, hvad slags filter der var i… men det hjalp, når jeg skiftede hook’en.

 7. I hooken (eller kroken som jeg kaller det) sitter det vanligvis et knøtt lite filter.
  Hvis det er et fuktfilter, skal det hindre fuktighet og annet i å slippe inn til høreapparatets høyttaler (receiver) og videre inn i selve høreapparatet. Hvis det er et dempefilter, skal det dessuten virke utjevnende på tonebalansen på lyden som kommer fra høreapparatets høyttaler.
  I begge tilfeller er filteret ikke særlig glad i fuktighet. Blir det for fuktig, kan det faktisk sperre for all lyd som kommer fra apparatets høyttaler. Etter å ha fjernet fuktigheten (for eksempel i en tøkeboks), kommer vanligvis lyden tilbake.

 8. Ja, nu har jeg fået Widex Dream (dem har jeg haft snart 4 år) og de er med tynd slange og højttaleren i øregangen. Og derfor har jeg ingen hook eller krok med noget filter i mere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *