Video – Hvor kraftig er egentlig 80 dB?

Vi hører støtt og stadig om at en lyd er så og så mange dB (desibel) sterk. Men hvor sterkt er det egentlig da?

VidenOmVind.dk har laget en informativ videosnutt som forklarer litt om dette.

Støjbarometeret for almindelig lyd from VidenOmVind on Vimeo.

I denne film kan du se lydstyrken fra en række dagligdags støjkilder, og du kan se deres niveau i forhold til hinanden – herunder til vindmøller.
Støjbarometeret gennemgås i filmen af lydspecialist Rune Egedal fra firmaet DELTA a part of FORCE Technology, der rådgiver og foretager målinger inden for akustik, støj og vibrationer (akkrediteret).

Lydniveauet i støjbarometeret måles i dB (decibel). Decibel-skalaen bruges til at bestemme, hvor høj intensiteten i lydtrykket er i alle de frekvenser, det menneskelige øre kan opfatte. Skalaen er opbygget, så den mest præcist viser, hvordan det menneskelige øre opfatter lydniveauet.

Decibel-skalaen er opbygget logaritmisk. Det betyder, at hver gang lydenergien bliver fordoblet, øges dB-indekset med 3. En fordobling af lydtrykket svarer til 6 dB.
Skalaen er opbygget på den måde, fordi det menneskelige øre opfatter lyden som logaritmen til lydtrykket snarere end som selve lydtrykket.
Det betyder, at det menneskelige øre ikke nødvendigvis opfatter stigninger på 3 eller 6 dB som en fordobling af lydstyrken. Ofte skal der mere til – op til 10 dB, før vi opfatter lyden som dobbelt så høj

I støjbarometeret er niveauet opgivet i dB(A), hvor A står for A-vægtning. Når man måler lyd med en lydtrykmåler indkobles nemlig som oftest et såkaldt A-filter, hvorved lydtrykmåleren (groft sagt) får samme frekvenskarakteristik som den menneskelige hørelse. Dvs. relativt lav følsomhed over for lave frekvenser (baslyde). Lydtrykmåleren giver på denne måde et objektivt støjtal, som passer nogenlunde med den subjektivt opfattede lydstyrke.

Filmen er produceret af VidenOmVind.

Læs mere om dB-skalaen her: http://www.hoerelse.info/decibel

Se filmen om «Støjbarometeret for lavfrekvent lyd»: https://vimeo.com/219501071

Copyright © 2017 Støjbarometeret, DELTA. All Rights Reserved

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *