Kurs.

Info for arrangører av kurs.

(Oppdatert 2019-05-30).

Som oftest varer mine kurs 8 – 10 timer. Men noen er mye kortere.

Vil du hyre meg, koster det ca 3150 for et 3-timers kurs, og ca 590 for hver time utover dette.
Automatisk skrivetolking er inkludert.
Reise-honorar kommer i tillegg.
Oppdaterte priser finner du i Prislisten.

Aktuelle temaer.

 • Hvorfor vi tunghørte hører som vi gjør.
  Hørselens virkemåte, samt hvordan den er skadet, og hvordan høreapparater forsøker å hjelpe.
 • Skjulte hørselsnedsettelser.
  Dårlig taleforståelse, men fint audiogram. APD, auditiv nevropati, kokleær synaptopati og lignende Dybde-info om årsaker, virkemåte, behandling, mestring.
 • Lydoverfølsomhet (hyperakusis, misofoni, fonofobi).
  Dybde-info om årsaker, virkemåte, behandling og mestring.
 • Tinnitus (øresus).
  Dybde-info om årsaker, virkemåte, behandling og mestring.
 • Tinnitus og lydoverfølsomhet.
  Årsaker, virkemåte, mestring og behandling.
 • Tinnitus og lydoverfølsomhet hos barn.
  Hvordan bør du forholde deg til dem for å være til hjelp?
  OBS: Kun voksne deltakere. Passer ikke for barn og tenåringer.
 • Hvordan høreapparater forsøker hjelpe oss.
  Dagens høreapparater gjør voldsomt mye mer enn bare å forsterke lyder. Hvordan fungerer de og hvordan stilles de inn best mulig.
 • Menières sykdom og andre balanseproblemer.
  Vi ser på årsaker, virkemåte, behandling og mestring.
 • Automatisk skrivetolking for forelesere.
  Hvordan fungerer det? Hva slags utstyr kreves? Hvordan må man snakke? Inkluderer massevis av praktiske øvelser.