Bok – Leva med tinnitus

Forlagets beskrivelse

Har du ett klingande, ringande, tjutande, brusande, surrande, visslande ljud i huvudet eller öronen som påverkar ditt dagliga liv? Ett stort antal personer i Sverige upplever att tinnitus inverkar på deras mående, sömn, koncentrationsförmåga och livskvalitet.
Ljudet kan uppfattas störande i ett flertal situationer och ljudmiljöer såsom i tystnad, vid restaurangbesök eller vid samtal. Vissa upplever inte längre samma glädje i aktiviteter som de tidigare uppskattade. Andra känner en oro och frågar sig om deras tinnitus kommer att bli värre, eller om den är tecken på något allvarligt fel.

Leva med tinnitus är en självhjälpsbok som bygger på material som arbetats fram och prövats med goda resultat under flera år av forskning
och som tillvaratar den senaste utvecklingen inom tinnitusbehandling. Metoderna i boken är hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Läsaren får arbeta med olika beprövade tekniker och tillägnar sig nya förhållningssätt. Syftet är att tinnitus inte längre ska behöva ta lika stor plats i den enskildes liv.  Boken vänder sig till dig som har tinnitus eller som möter personer med tinnitus i ditt arbete.

Leva_med_tinnitus

Forfatter: Vendela Zetterqvist, Gerhard Andersson, Viktor Kaldo.
Utgitt: 2013. Antall sider: 180. Språk: Svensk. Format: Innbundet.
Forlag: Natur & Kultur. ISBN/EAN: 9789127132160.

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).