Lykken er å være alene ?

Når vi er såpass tunghørt at vi ikke klarer å følge med i samtalene i sosiale situasjoner, blir vi da snytt for «lykke-hormoner»?

Torfinn har noe viktig å fortelle oss om dopamin.

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).