Meniere

For å få et innblikk i denne sykdommen som ofte kalles Morbus Menières, kan du besøke disse nettsidene:

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

plug in – turn on

Tidsskrift for Den norske lægeforening

Balanselaboratoriet

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Stein Thomassen

 

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).