Bok – Selvhjelp ved tinnitus

– Hvordan mestre plagsom tinnitus

Kjøpe boken: Gå til TinnitusTips for mer info.

Nå 3.000 eksemplarer solgt!

“…en fremragende lille bog om tinnitus. Den er letlæselig og tilgængelig…” (Den danske “Høreforeningens” medlemsblad nr 6-2009)

“Personer med plagsom øresus finner bra veiledning til selvhjelp i denne utgivelsen…” (“Tidsskrift for Den norske legeforening” nr 20-2009)

1 år etter lanseringen mente leserne dette om boken: 50%: veldig nyttig. 38%: ganske nyttig. 10%: ikke noe særlig. 2%: dårlig.

Beskrivelse

Lær hvordan plagsom øresus kan takles. Boken er myntet på deg som lider, pårørende, og ansatte i helsevesenet. Den bruker et lettfattelig hverdagsspråk men går likevel i dybden. Og i dybden du når det gjelder plagsom tinnitus. Etter å ha lest boken bør du ikke være i villrede om hvordan du kan gripe an plagsomheten.
Ditt største problem er din reaksjon på tinnitus-lyden. Og din verste fiende er manglende kunnskap.
Ved hjelp av omfattende informasjon om hva tinnitus er og hvordan tinnitus blir plagsom, rydder boken misforståelser av veien. Slik åpnes muligheten for å kunne se lys i enden av tunnelen.
Dårlig mestringsevne er ikke grunnen til at du plages. De fleste plagede er uvitende blitt offer for en tillært reaksjon (betinget refleks). Denne holdes i live av en ond sirkel. Det gjelder å bryte sirkelen slik at koblingen mellom tinnitus-lyden og din negative reaksjon svekkes mest mulig.
Det finnes behandling som fungerer. Kodeordet er tilvenning eller habituering som de skolerte sier. Både TRT (Tinnitus Retraining Therapy), lydterapi, kognitiv terapi, avspenning og fysioterapi er viktige brikker på veien til en bedre hverdag.
Som et sporlys viser boken veier som leder til et nytt liv for svært mange og betydelig bedring for de aller fleste. Kunnskap er makt!

cover-selvhjelp-tinnitus-181x256

Tittel: Selvhjelp ved tinnitus – Hvordan mestre plagsom øresus
(Norsk, Stein Thomassen, ISBN 9788292937037)

Innholdsfortegnelse:

1.1 – Innledning
Hva er tinnitus? Hvem er boken myntet på? Hvordan kan boken hjelpe? Ansvarsfraskrivelse. Tinnitus-lyd. Plagsom tinnitus. Hvor vanlig er tinnitus? Hvordan oppstår tinnitus? Uvitenhet og feilinformasjon. Behandling som fungerer.

1.2 – Hva bør du gjøre?
Unngå stillhet. Lyd-overfølsom også? Stress ned. Bestill time hos lege. Unngå søvnproblemer. Skaff deg kunnskap. Gå til fysioterapeuten. Lær deg avspenning. Hos øre-legen. Hos audiografen. Gå på mestringskurs. Finn behandling. Pårørende. Støttegrupper. Støttetelefon.

1.3 – Jakten på behandling
Lykke. Fortvilelse. På leting. Desperat. Arbeidsufør. Gal? Maskering. Medikamenter. Alternativ behandling. Spesialist. Akupunktur. Tinnitus-forening. I mål.

1.4 – Behandling som fungerer
Tilvenning. Mestring. TRT. Lydterapi. Kognitiv terapi. Avspenningsteknikker. Fysioterapi. Medisiner. Andre behandlingsmetoder. Dokumentering / bevis.

2.1 – Hørselssystemet
Øret – en avansert mikrofon. Hjernestammen – et avansert lydstudio. Bevisst hørsel – fornuft og undring. Flykt eller slåss. Hjerneceller.

2.2 – Kilden til tinnitus-lyden
I øret. I hjernen.

2.3 – Virkemåten til plagsom tinnitus
Tillært reaksjon (betinget refleks). Plagsom tinnitus som tillært reaksjon.

2.4 – TRT-behandling
Kort innføring. For-undersøkelser. Opplæring. Lydgenerator. Varianter av TRT.

2.5 – Lydterapi
Maskering. Gjøre tinnitus svakere. Unngå stillhet. Ta bort oppmerksomheten fra tinnitus? Rosa eller hvitt brus? Riktig bruk. OBS! Viktige punkter.

2.6 – Kognitiv behandling
Automatiske tanker. Tankene styrer. Feilaktige og unyttige tanker. Behandlingen. ABCDE-modellen. Gjøre tinnitus-lyden mer positiv. Behandlings-manualer.

2.7 – Avspenning
Mental avspenning. Muskelavspenning.

2.8 – Søvn
Enkle tips. Arbeidskrevende tips. Tøffe tips.

3.1 – Bøker
På norsk. På dansk. På svensk. På engelsk.

3.2 – Andre info-kilder
Brosjyrer. Artikler. Tinnitus-telefonen 815 68 880. Steder på internett.

3.3 – Kurs
LMS. Tinnitus-Tips. HLF.

3.4 – Behandlere
OBS! I Norge. I utlandet.

3.5 – Legesjekk
Ytre øret. Mellomøret. Indre øret. Hørselsnerve. Hjernen. Andre sykdommer. Medikamenter. Generelt.

3.6 – Audiograf-sjekk.
Lydoverfølsomhet-intervju. Standard hørselstest. Ubehagstest. Tinnitus karakteristikk. Minimum maskeringsnivå (MML). Terskel for white noise. DPOE. Akustisk immittans. ABR (Auditory Brainstem Response). Electronystagmography (ENG).

3.7 – Måle din tinnitus-reaksjon

3.8 – Ordliste

3.9 – Referanser

Om forfatteren

Stikkordregister

 

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *