Støyplagede egentlig lydoverfølsomme?

Kjerringa mot strømmen.

Når ståstedet er tinnitus og lydoverfølsomhet, kan synet på støy fravike det politisk korrekte. Eller hva sier du når det spørres på denne måten:

 • Er støy en gave til tinnitusplagede?
 • Kan tinnitus forårsake støy?
 • Har støyplagede lydfobi?
 • Kan støy fordufte med tankens kraft?

Denne artikkelen finnes i boken Selvhjelp ved tinnitus – Hvordan mestre plagsom øresus – Utgave 2.

Støy er støy?

Først må vi nesten se på hva som legges i ordet støy (i forbindelse med lyd). Det er mange tolkinger:

1. Svak bruselyd.

Den består av mange forskjellige toner, gjerne over et bredt spekter, og hver tones lydstyrke varierer tilfeldig. Dermed blir lyden brusende eller susende. Vi som vokste opp med kassettspillere, husker godt båndsuset, støyen som kunne høres der musikken var veldig svak. Dårlige kassettbånd hadde mye støy. Bruselyden betyr egentlig ingen ting, den er intetsigende (uten informasjon).

2. Intetsigende lyd, altså uten noen særlig betydning.

Avhengig av situasjonen kan en lyd være intetsigende eller ikke. Når du går i skogen sammen med en skoleklasse, er knekkelyder intetsigende. Når du går alene gjennom parken en mørk kveld, er en knekkelyd uhyre betydningsfull.

3. Forstyrrende lyd.

Avhengig av situasjonen kan en lyd være forstyrrende eller ikke. Når du skal konsentrere deg om å høre på en som snakker med svak stemme, kan lyder i omgivelsene virke svært forstyrrende. Snakker vedkommende med kraftig stemme, kan de samme omgivelseslydene være helt uten forstyrrende virkning. Har du nedsatt hørsel, er terskelen for forstyrrende lyder lavere.

4. Uønsket lyd.

Avhengig av situasjonen kan en lyd være uønsket eller ikke. Når du ønsker å slappe av i stillhet, kan lyder fra naboleiligheten oppleves som uønskede. Når du synes stillheten er knugende, kan de samme nabolydene oppleves som velkomne.

5. Irriterende lyd.

Avhengig av situasjonen kan en lyd være irriterende eller ikke. Når du hører musikk fra naboen, kan den være til stor irritasjon hvis den kommer fra den gretne naboen, men kanskje ikke irritere hvis den kommer fra den hyggelige naboen.

6. Lyd som du frykter kan være skadelig.

Noen ganger kalles lyder man tror er skadelige, for støy. Selv om de ikke egentlig er skadelige.

7. Kraftig lyd.

Det er ganske vanlig å kalle lyder som er kraftige, for støy.

Orakelsvar

Tilbake til de merkelige spørsmålene.

Er støy en gave til tinnitusplagede?

Lyder som drukner tinnitus, oppleves som nyttige av mange tinnitusplagede. Og lyder som forhindrer tinnitus fra å være så dominerende, er gunstige i et lengre perspektiv hvor målet er tilvenning.
Støy av typen svak bruselyd og intetsigende lyd, vil i mange tilfeller være kjærkommen for den tinnitusplagede.

Men andre plagede vil oppleve forverret tinnitus, spesielt av forstyrrende lyd, uønsket lyd, irriterende lyd, lyd som fryktes å være skadelig, og kraftig lyd.

Kan tinnitus forårsake støy?

Hos nærmere halvparten av de som plages av tinnitus, senkes toleransen for lyder. Dette medfører at disse (akkurat som andre lydfølsomme) definerer stadig flere lydforhold som støy. Slik kan man si at tinnitus forårsaker mer støy.

Men det er også motsatt; støy (kraftig lyd) er en vanlig årsak til utvikling av tinnituslyd.

Har støyplagede lydfobi?

Mange støyplagede kan ha lydfobi og frykter støyen er skadelig. Andre kan ha en lydaversjon, altså overdreven motvilje mot lyder.
Det er sannsynlig at mange støyplagede rett og slett har nedsatt toleranse for lyder.

Kan støy fordufte med tankens kraft?

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) baserer seg på å trene hjernen til å ignorere tinnituslyden. Poenget er å få underbevisstheten til å anse tinnituslyden som intetsigende og uten noen betydning. Når tinnituslyden anses som intetsigende, blir man sjeldnere oppmerksom på den. Når man ikke er oppmerksom på den, er den der da? Slik kan tinnituslyden (som de fleste plagede kaller en støy) fordufte med tankens kraft.

TRT er en generell metode. Det er underordnet om lyden kommer innenfra (tinnitus) eller utenfra (lydoverfølsomhet). Altså kan metoden også benyttes på plagsom støy av typen uønsket lyd, irriterende lyd og lyd som fryktes å være skadelig (men ikke er det).

Misforstått støy?

Kan det være at mange av helseplagene som tilskrives støy, faktisk kommer av overdrevne eller misforståtte reaksjoner på lyder?

Kan man lære hjernen til å definere støy som en lyd man ikke trenger å for-holde seg til?

Kan noen typer støy på denne måten friskmeldes?

©2011 Stein Thomassen

9 kommentarer til “Støyplagede egentlig lydoverfølsomme?

 1. Hei Stein. Interessante betraktninger.
  Selv har jeg en svak tinnitus..dvs. jeg hører en svak høyfrekvent lyd når det er stille rundt meg. Ble oppmerksom på dette for litt over 2 mnd siden. Men jeg har hatt denne lyden lenge. Faktisk i mange mange år, vil jeg tro.
  Jeg sover med ørepropper. Da min mor skulle prøve ørepropper, så forsvant de fort. Hun ble gæren av susingen. Mitt svar var da at jeg ble dysset i søvn av susingen. Nå, etter et par måneder med litt slit rundt håndtering av øresusen som jeg plutselig ble oppmerksom på å dermed definerte det som et problem, er jeg i ferd med å finne tilbake til det å bli dysset i søvn. I tillegg, ved at lyden, som jeg altså etterhvert ikke i mindre grad, igjen, definerer som et problem, forsterkes ved bruk av ørepropper, så fungerer øreproppene og susen som et slags felles beskyttelsesverk mot uønskede eksterne nattelyder.
  Altså.. jeg vrir lydens tilstedeværelse til min fordel.

 2. Takk for artig og lærerik input, Sverre!
  De fleste som synes tinnitus er plagsom, synes nok det er forverrende å sove med ørepropper. Men jeg har hørt om en som blir dysset i søvn av sin tinnitus som lyder som susingen i vannrør. Som barn hadde han sengen rett ved et vannrør, og han likte godt å ligge der og høre susingen før han sovnet. Dermed vekker tinnituslyden nå gode minner – så lenge han ligger i sengen.

  Ganske mange har nytte av å innføre støy (bruselyd) på soverommet. Det gir et lydnivå som gjør at forskjellige tilfeldige smålyder ikke blir så fremtredende. Også tinnituslyden blir mindre tydelig. Og siden bruselyden oppfattes som intetsigende, legger bevisstheten knapt merke til den.
  Enda flere foretrekker diverse naturlyder. Det gjelder å finne en forholdsvis ensformig lyd man synes er litt positiv.
  Stein Thomassen

 3. Da jeg først fikk tinnitus for 10 år siden lå jeg lenge søvnløs, noen gang funka det å sovne m mp3 på øret. Etterhvert har jeg lært å stort sett overse den, størst problem i selskap hvor flere prater samtidig- alt blir meningsløst skvalder. Og nu før jul har det samlet seg opp “? 1000 gresshopper i krig” – jammen ikke lett å overse, og funker dårlig både på jobb og hysterisk nesten for uønska støy. Mye OL med lyden av…

 4. Hei! Jeg har levd med tinnitus i over 30år, den er målt i lydkammer til 16kg.hertz. Da jeg fikk dette havnet jeg på legevakten ,og den eneste hjelp jeg fikk var desverre innsovningstabletter. De hadde ikke mye kunnskap den gang.jeg har ikke noe nedsatt hørsel, ved test hører jeg bedre enn min alder. Jeg ble selvfølgelig avhengig av medisinene, først fysisk ,nå er det vel psykisk.Jeg fikk en nakkeskade i fobindelse med en utforkjøring med bil , da jeg tenkte dette kunne være en årsak , noe legene på det tidspunkt ikke mente, var det ikke noe støtte på det. Idag er de mere enige om om at whiplash kan gi tinnitus. Nå er det så lenge siden at det er lite å gjøre, men jeg ber andre å gjøre alt de kan for å finne ut av det, slå dere ikke til ro med at det ikke finnes hjelp.

 5. Øresus er noe veldig plagsomme greier. Jeg ble operert mot otosklerose i 1982 og har levd med lyd på øret siden da. Lærte meg å leve med den lyden som ble etter operasjon. Nå er lyden økt veldig og livskvaliteten og søvnen er betydelig svekket. Er det noe som har fått behandling mot tinnitus som virker vil jeg gjerne ha tips?

 6. For en oversikt over steder du kan få hjelp i Norge, gå til http://www.tinnitus-tips.no.
  Noen får veldig gode resultater av hjelpen de får. Andre hjelpes ikke like mye, og noen får ingen virkning av behandlingen. Mye står og faller på det tillitsforholdet som oppstår mellom deg og behandleren.

 7. Hyperacusis er ikke nødvendigvis et resultat av hørselskade, ei heller tinnitus. Dette ser jeg andre her også har understreket men jeg er sjokkert over hvor mange som arbeider med rehabilitering som faktisk tror dette. Faktisk opplever jeg fra ulike møter med både audiopedagoger og “behandlere” at de har innstilt seg på et felle mal og ikke skjønner at hjernen er hørselssenteret, ikke øret. Blant øre, nese hals leger er kunnskapen på minussiden, jeg kan mer om disse tingene enn samtlige “leger” i landet som viser en nærmest patetisk innstilling til T&H som noe patologisk. De har snekret sammen en sannhet om dette som de selv føler seg komfortable med.

  Så ønsker jeg å legge til at Jastreboff og Hazels teorier og TRT ikke nødvendigvis er noe vedtatt vitenskap heller, de teoretiserer veldig rundt dette med oppfattelsen av fantomlyder og hypersensitivitet men jeg har selv ikke fått noe fremgang med deres approach til problemet. Enten årsakene ligger i hjernen eller i det indre øret, eller andre steder og/eller kombinasjoner av dette, så vil kun en fysiologisk kur føre til varig og kronisk løsning. Man kan forsøke å “tenke seg vekk” fra alle sykdommer og problemer i hele verden, det er og blir en litt lettvint “behandling” av noe som faktisk krever en forskning på biomekanismer, kjemi og fysiologi. Tinnitus og hyperacusis kan ikke forsvinne med mindre man vet HVA det er som forårsaker det. De audiopedagogene og audiografene jeg har møtt har ikke hatt tinnitus selv og burde derfor søke mer kunnskap i pasientgruppa, når jeg får høre at “det ikke er noe vits å forfølge årsakforholdet” så rister jeg på hodet. Første bud er å finne årsakene til problemet man forsøker å løse, for hvis man ikke har kunnskap om årsak, hvordan skal man da vite hvordan å behandle det? Det burde være rimelig opplagt. Man plastrer ikke fingeren som såret er på albuen for å si det slik. Det å finne årsaken til tinnitus / hyperacusis er intet annerledes. Alle disse teoriene jeg møter blant audiografer og pedagoger er basert på mote, altså hva alle andre de samarbeider med tror på. De kommer og går og i flere år har Jastreboffs teorien om hjernens plastisitet og TRT fungert som en type best practise bland audiografer o.l. Vel, kunnskap står for fall og nesten “løsning” kan befinne seg langt unna de teoriene man klamrer seg til i dag. Det er en fellesnevner for samtlige og det er at ingen av dem fjerner plagene eller endrer dem – de baserer seg nemlig ikke på å løse opphavet men endre mennesket som har problemene. Det er mao kvasiorienterte saker. “Du hører så mye tinnitus som du selv legger opp til” osv. Jeg syns dette er veldig respektløst mot alle rammede.

  JA, jeg tror det finnes muligheter. JA, jeg tror man med tilstrekkelige midler og støtte kan finne medisinsk behandling mot tinnitus, på samme måte som det finnes for så mange andre sykdomer. JA, jeg kaller det en sykdom. NEI, jeg kaller det ikke et symptom. Sistnevnte får plass i skuffen for tåkeprat spør du meg.

 8. Hei.Jeg har nakke og hodeskade etter kollisjon.De første par årene etter klarte jeg ikke noe lyd, ble utslitt av å høre fuglene kvitre.Nå 11 år senere er dette bedre, men hvis jeg utsetter meg for høy musikk/lyd f.eks konsert m/ørepropper, er jeg hypersensitiv for lyd i månedsvis etterpå med frysing, kvalme og null energi.Kjenner mange nakkeskade, men ingen som er så sensitiv som meg.Har forstått det sånn at det er bassen i musikken som gir meg disse plagene el diskanten? Noe behandling som kan hjelpe sentralnervesystemet mitt høy lyd?

 9. Det er ikke helt uvanlig å oppleve lydoverfølsomhet, tinnitus eller andre hørselsproblemer etter en nakkeslengskade. Men dessverre vet jeg lite om behandlingsresultater i de tilfellene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *