Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 2,

Sudden sensorineural hearing loss

Plutselig sensorinevralt hørselstap (PSNHT) kalles sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) på engelsk. Vi regner med at du allerede har lest del 1.

Hva kommer det av? Hvordan stilles diagnosen? 

Hva kommer det av?

I 9 av 10 tilfeller aner man ikke hva som er årsaken til PSNHT (plutselig sensorinevralt hørselstap). Da sier man at tilstanden er idiopatisk. Men det kan være sannsynlig at det indre øret har blitt offer for virus eller dårlig blodforsyning. Det er også en rekke andre årsaker som muligens kan ha spilt en rolle.

Selv om mange mekanismer har vært foreslått, fokuserer de mest populære teoriene på virusinfeksjon, betennelse, problemer med immunsystemet, eller nedsatt blodsirkulasjon. Man har ikke tilstrekkelige beviser for teoriene, bare indikasjoner.

I sjeldne tilfeller (ca 1 av 100) er årsaken akustisk neuroma, (godartet svulst på hørselsnerven), MS (multippel sklerose) (demyelinisering av nerveceller), slag, eller annet.

En tilstand som kalles labyrintitt, kan ligne mye på PSNHT. Labyrintitt gir plutselig tap av hørsel og plutselig tap av balanse på samme tid. Svimmelheten i slike tilfeller forsvinner nesten alltid i løpet av noen uker til måneder. Men hørselen gjenvinnes sjelden. Labyrintitt antas å komme av en prosess som påvirker væske-kamrene i det indre øret. Derfor påvirkes både hørselen og balansen.

Hvordan stilles diagnosen?

Det vanligste symptomet som nevnes av pasienter med PSNHT, er trykk («dotter») i ørene. Deretter kommer hørselstap og tinnitus.

Trykk/dotter i ørene er imidlertid et vanlig symptom for mange andre lidelser og tilstander. Mange pasienter forbinder derfor ikke dette med ekte hørselstap.

Det første trinnet i diagnostiseringen er å avgjøre om trykk-/dottføllesen skyldes hørselstap.

Så må det fastslås om hørselstapet faktisk er sensorinevralt.

Plutselig hørselstap er et svært vanlig symptom. Det arter seg vanligvis som en følelse av trykk i øret, «dott i øret». Alle som har hatt for mye ørevoks, vann i øret, tette ører ved forkjølelse eller allergi, eller tett øretrompet ved flyreiser, vet hvordan det føles.

Alle disse nevnte årsakene til «dotter i ørene» gir et mekanisk hørselstap, altså ikke et sensorinevralt. For å finne ut om hørselsnedsettelsen er mekanisk eller sensorinevral, benytter man såkalt benledningstest i tillegg til vanlig hørselstest.

Benledningstesten hopper bukk over problemer i trommehinne og mellomøre (medregnet øretrompet), og tester dermed hovedsaklig sansecellenes funksjon.

Selv om vanlig hørselstest (luftledningstest) også tester sansecellenes funksjon, blir den i tillegg kraftig påvirket av problemer i trommehinne, mellomøre og øretrompet. Dermed kan ikke gi pålitelig informasjon om sansecellenes funksjon.

Med tanke på sjeldne årsaker til plutselig sensorinevralt hørselstap (PSNHT), kan det av og til være nødvendig med en eller flere av følgende metoder: MR, høyopplyselig CT, hjernestammeaudiometri (ABR).

Mer

Mer info kommer i del 3.

Kilder:

  1. https://www.masseyeandear.org/specialties/hearing-and-balance
  2. https://www.uptodate.com/contents/sudden-sensorineural-hearing-loss

Kommentarer?

Har du lyst til å lese eventuelle kommentarer, eller kanskje kommentere selv, må du rulle deg litt lenger nede på siden.

Abonnere?

Prateboble med teksten Follow my blog.

Vil du bli varslet med en gang nye artikler publiseres? Det tar jo ofte litt tid før vi legger dem ut på Facebook. Klikk her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *