Stikkordarkiv: AN

Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse

(Ajourført 2017-10-07 @ 20:01)

Kokleær synaptopati

Når overgangen mellom det indre ørets sanseceller (de såkalte hårcellene) og hørselsnerven er skadet, kalles det “kokleær synaptopati“. Navnet kommer av at det skjer i cochlea (det indre øret), og at det er synapsen (overgangen) mellom sansecelle og nervecelle som har fått skade (patologi).

Denne skaden medfører at det blir mye vanskeligere å høre i støy.

Usynlig – men vanlig

Dessverre avsløres denne skaden ikke ved vanlig hørselstesting, altså testing med rene pipetoner. Du kan altså i praksis ha dårlig hørsel selv om en vanlig hørselstest viser helt normal hørsel. Derfor kalles den ofte for “skjult hørselsnedsettelse“.

Fortsett å lese Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse

Kurs – Når hjernen ikke forstår lyder så godt – APD

APD (Auditory Processing Disorder) innebærer at hjernens lyd-bearbeiding ikke fungerer så godt. Dermed blir det vanskelig å tolke lyder og gjenkjenne dem. Dette gir seg utslag i dårlig ordforståelse selv om tradisjonell hørselstest kan vise omtrent normal hørsel. Vi berører også Fortsett å lese Kurs – Når hjernen ikke forstår lyder så godt – APD