Stikkordarkiv: APD

Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse

Når overgangen mellom det indre ørets sanseceller (de såkalte hårcellene) og hørselsnerven er skadet, kalles det «kokleær synaptopati«. Navnet kommer av at det skjer i cochlea (det indre øret), og at det er synapsen (overgangen) mellom sansecelle og nervecelle som har fått skade (patologi).

Denne skaden medfører at det blir mye vanskeligere å høre i støy. Fortsett å lese Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse

Kurs – Når hjernen ikke forstår lyder så godt – APD

APD (Auditory Processing Disorder) innebærer at hjernens lyd-bearbeiding ikke fungerer så godt. Dermed blir det vanskelig å tolke lyder og gjenkjenne dem. Dette gir seg utslag i dårlig ordforståelse selv om tradisjonell hørselstest kan vise omtrent normal hørsel. Vi berører også Fortsett å lese Kurs – Når hjernen ikke forstår lyder så godt – APD

Når hjernen ikke forstår lyder så godt (APD)

Vi som er tunghørte, kan ha stor nytte av å vite litt om APD (Auditory Processing Disorder). Litt fornorsket blir det Auditiv Prosesseringsvanske. Tidligere kalte man det for CAPD. C sto for Central, noe som understreket at det var snakk om hjernen og ikke ørene. På vanlig hverdagsnorsk kunne vi kalle det hjernens lydbearbeidingsvansker eller hjernens lydtolkingsvansker. Fortsett å lese Når hjernen ikke forstår lyder så godt (APD)

Steins APD = CASPD ;)

APD medfører at hjernen ikke helt forstår det som ørene hører. APD betyr Auditory Processing Disorder. På norsk blir det lydbehandlingsproblemer, men fagfolkene sier gjerne Auditive prosesseringsvansker. Tidligere var det vanlig å bruke betegnelsen CAPD. C står for Central og viser til at det er hjernen og ikke ørene som forårsaker problemene. APD handler om at hjernen ikke klarer å bearbeide lyder på en normal og god måte. Problemer knyttet til selve ørene (inkl sneglehusets omdanning av lydvibrasjoner til nervesignaler) hører ikke hjemme i APD.  Fortsett å lese Steins APD = CASPD 😉

Bok – Auditiv nevropati – utredning og behandling av barn

Forlagets omtale

Auditiv nevropati (AN) er en hørselslidelse som består i at overføring av lydstimuli opp til hørselssenteret i hjernen ikke foregår som normalt. Hovedsymptomet er dårlig taleforståelse, fremfor alt i støy. Det er ulike grader av lidelsen, og det er store individuelle forskjeller i hvordan dette arter seg for den enkelte. Individuell behandling er derfor essensielt. Vårt formål med denne boka har vært å gjennomgå aktuell litteratur, for å sammenfatte hvilke målemetoder som kan avdekke AN hos barn, hvordan man tolker resultatene og hvilken tilnærming man kan ha til behandling av barnet, samt oppfølging av familien rundt barnet. Fortsett å lese Bok – Auditiv nevropati – utredning og behandling av barn