Stikkordarkiv: Behandling

Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 3,

Plutselig sensorinevralt hørselstap

Hva slags behandlinger benyttes? Hvordan er fremtidsutsiktene?

Plutselig sensorinevralt hørselstap (kalt PSNHT i denne artikkelen) kalles sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) på engelsk. I denne artikkelserien fokuseres det på den sensorinevrale typen, altså ikke på plutselig hørselstap generelt.

Det er selvsagt lurt å lest del 1 og del 2 før du går løs på denne.

Hva slags behandlinger benyttes?

Ofte gis ingen behandling, sannsynligvis fordi man har kommet til spesialist for sent. Husk at PSNHT anses som et krisetilfelle.

Hvis behandlingen startes innen de første to ukene etter at PSNHT oppsto, vil om lag 8 av 10 oppleve noe forbedring. Enkelte vil til og med gjenvinne samme hørsel som de hadde før det plutselige hørselstapet. Jo tidligere behandling, jo bedre.
Fortsett å lese Sudden deafness (plutselig hørselstap) – del 3,

Bok – Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus

Kognitiv_beteendeterapi_vid_tinnitus

Forlagets beskrivelse

I Sverige har ca 15 procent av befolkningen tinnitus – upplevelsen av ljud utan yttre källa. En del får stora problem med bland annat sömn, koncentration, nedstämdhet, irritation, oro, ljudkänslighet och hörsel. Denna bok utgör en pedagogisk, utförlig och strukturerad behandlingsmanual som hjälper den som lider av tinnitus att minska besvären och höja livskvaliteten. Behandlingen vilar på kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grund och har gett goda resultat i forskningsstudier och vid klinisk användning. Fortsett å lese Bok – Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus