Teksting av norske filmer

Om markedskeftene skulle få råde fritt, vil vi aldri få teksting av norske filmer.

Eivors blogg {TITT TEI} har et par interessante betraktninger med massevis av kommentarer:

Stein Thomassen

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).