Teste hørselen til førskolebarn

2 videosnutter som viser forslag til vellykket hørselstesting av barn i førskolealder:

Video nr 1:

Råd vid hörselundersökning på små barn, exempel 1 from Region Jönköpings län on Vimeo.

Hur man på ett bra sätt kan genomföra hörseltest på små barn, exempel 1, Audionommottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Landstinget i Jönköpings län.

Video nr 2:

Råd vid hörselundersökning på små barn, exempel 2 from Region Jönköpings län on Vimeo.

Hur man på ett bra sätt kan genomföra hörseltest på små barn, Audionommottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Landstinget i Jönköpings län.

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).