Bok – Tinnitus – Årsaker, diagnose og behandling

Forlagets beskrivelse

Tinnitus – årsaker, diagnose og behandling er den første fagbok på norsk innen dette fagområdet.Boken omhandler mulige årsaker til tinnitusutvikling, forekomst, diagnostisering og behandling. Det er lagt vekt på ledende behandlingsprinsipper som Tinnitus Retraining Therapy, og den norske varianten tinnitus mestrings-behandling. Andre terapiformer er også omtalt. Boken er basert på oppdatert faglig kunnskap, både nasjonal og internasjonal, samt flere års klinisk erfaring fra tinnitusbehandling i Norge.Boken er i første rekke beregnet for allmennpraktiserende leger og helsepersonell som kommer i kontakt med tinnituspasienter, men den vil også være av nytte for pasienter og pårørende.

Tinnitus_arsaker_diagnose_behandling

Forfatter: Atle Rønning Arnesen, Bo Engdahl.
Utgitt: 2001. Antall sider: 124. Språk: Norsk (bokmål). Format: Heftet.
Forlag: Gyldendal Akademisk. ISBN/EAN: 9788205280793.

Sharing is caring!

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).