Tunghørt på sykehjem

Tørre tall

Et av Oslos sykehjem har ca 160 beboere fordelt på 5 avdelinger. Anslagsvis 110 beboere er demente, og ca 50 er ikke. Av disse 50, er det vanskelig å samtale med ca 15, og det er ca 25 som bruker høreapparat.
Av de 25 høreapparat-brukerne, kan nærmere 10 fungere bra i samtale-situasjoner. Omtrent 2/3 av høreapparat-brukerne plundrer en del med apparatene.

Antall ansatte er ca 100. Omtrent 60-70 jobber direkte med beboerne. De fleste av disse 60-70 er i stand til å hjelpe beboere med å bruke samtaleforsterker (se forrige nr). De fleste forstår også at man må prate tydelig og langsomt for at tunghørte bedre skal forstå hva som sies.

Derimot vet praktisk talt ingen ansatte hvordan nedsatt hørsel arter seg med tanke på hvordan lyder og tale oppfattes. Svært få av dem vet hvilke sosiale problemer og psykiske belastninger den tunghørte ofte sliter med som følge av dårlig hørsel.

De er også ganske blanke når det gjelder å hjelpe beboerne med høreapparater, for eksempel sette inn og ta ut, teste om apparatene virker, bytte batterier osv.

Intervju med ergoterapeuten

Synes sykehjemmets ledelse at det er viktig å øke personalets evne til å hjelpe tunghørte og høreapparat-brukere?

Ja, absolutt.

Du spiller en nøkkelrolle når det gjelder dette. Fortell.

Det er veldig spennende å jobbe med dette store feltet som hittil har vært uten fokus. Rutiner mangler på et så viktig felt som dette. Det er jo en menneskerett å høre hva som sies til deg.
Selv om det vil ta tid å få orden på dette, har jeg stor tro på at vi skal få det til å bli bra.
En av mine medstudenter var tunghørt, og det har nok gjort at jeg er ekstra opptatt av at vi må hjelpe de tunghørte beboerne på en bedre måte enn hittil.

Du er relativt nyutdannet ergoterapeut?

Ja, jeg tok en bachelor i ergoterapi på Høyskolen i Oslo. Det er en 3-årig utdanning. Ergoterapeuter havner gjerne på sykehus, rehabiliteringssentre, sykehjem og lignende.
Barndomsdrømmen var å bli veterinær, men etter hvert dreide den seg over til et yrke med omsorg for mennesker.

Trives på jobb?

Nå har jeg jobbet som ergoterapeut i 2 ½ år, de siste 9 månedene her på dette sykehjemmet hvor jeg trives godt. Det er spennende og utfordrende å jobbe på sykehjem. Men jeg kan godt tenke meg å jobbe enda mer med rehabilitering.

Privat?

Single, barnløs, trives med venner og er reiseglad. Sør-Amerika fasinerer meg. Det hadde væt gøy om jeg en dag kunne jobbe med gatebarn der. Så kunne jeg samtidig lære meg spansk.

Hvor gode kan de ansatte bli til å hjelpe beboerne med tunghørthet og høreapparater?

De fleste pleierne er nok veldig interessert i å lære om dette, så jeg tror vi vil komme langt. Litt tid vil det nok ta. Vi må huske at folk jobber her for å tjene til livets opphold. Det er en myte at det bor en Florence Nightingale i alle sykehjems-ansatte.
Dessuten har over halvparten av pleierne vokst opp i kulturer med et litt annerledes verdisyn enn dagens norske ideal.
En tredje utfordring er at ca 1/3 er midlertidig ansatte. Dermed er det en betydelig gjennomtrekk som krever stadig opplæring av nyansatte.

Har du noen juleønsker i jobbsammenheng?

Ja visst! Hvert sykehjem bør ha en heltidsansatt hørselskontakt. De kommunale hørselskontaktene har nemlig ikke ansvar for sykehjemmene, og vi har 50 sykehjem i Oslo!
I tillegg håper jeg julenissen noterer seg mitt ønske om en ergoterapeut på hver eneste sykehjemsavdeling. Det betyr at vi her på sykehjemmet skulle hatt 5 ergoterapeuter.

Takk til deg og din flotte innstilling til forbedring av forholdene for tunghørte ved et av Oslos mange sykehjem! Håper du får en fin-fin jul!

Selv takk! Og riktig god jul!

 


Kommentarer?

Har du lyst til å lese eventuelle kommentarer, eller kanskje kommentere selv, må du rulle deg litt lenger nede på siden.

Abonnere?

Prateboble med teksten Follow my blog.

Vil du bli varslet med en gang nye artikler publiseres? Det tar jo ofte litt tid før vi legger dem ut på Facebook. Klikk her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *