Hva jeg tilbyr.

Stein Thomassen er kunnskapsformidler, og tar oppdrag over hele Norge.

Som  foreleser er jeg opptatt av å bruke lettfattelig språk selv om jeg går i dybden. Det skal ikke være nødvendig med høyskole-utdannelse for å henge med. Du kan jo ta en titt på et video-opptak av hvordan jeg foreleser.
Dessuten er mine forelesninger nå for tiden simultan-tekstet, altså teksting mens jeg prater, som oftest ved hjelp av automatisk skrivetolking.

Mer om meg og dette nettstedet finner du på Om-siden.

For arrangører.

Mitt fokus er en faglig vinkling på ulike hørselsproblemer, særlig plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet (hyperakusis). Selv om jeg har egen erfaring fra min betydelig nedsatte hørsel, lener jeg meg nesten bare til hva fagfolk mener om tingene.

Info om å bruke meg som foreleser, finner du på Foredrag-siden og på Kurs-siden.

Siden 2007 har jeg holdt en rekke faglige forelesninger. Blant annet 8 – 10 helger årlig på Unicare Landaasen sitt tinnitus-opplegg, en drøss foredrag og kurs i regi av HLF Oslo, og mange forelesninger hos en del andre HLF-lag rundt omkring i landet. Se Utførte kurs og foredrag.

For publikum.

Etter sommeren blir det nye arrangementer du kan delta på, se Foredrag i Oslo høsten 2019.

Om du ikke kan komme på mine forelesninger, er det mye kunnskap tilgjengelig både her på høretrøbbel.no (i Blog-seksjonen) og på tinnitustips.no.

Er du spesielt opptatt av tinnitus (øresus) og lydoverfølsomhet (hyperakusis, misofoni, fonofobi), kan du kanskje ha nytte og glede av min bok Selvhjelp ved tinnitus.


Stein Thomassen, 11.07.2019.