Motvilje mot verifisering av høreapparat-innstillingene

Sommeren 2011 listet høreapparat-produsenten ReSound sin offisielle blogg opp noen vanlige grunner til at audiografer dropper å teste om høreapparatene oppfører seg slik de er programmert til å gjøre.

 • Usikker på hvordan testresultatene skal tolkes.
 • Usikker på hvordan man skal forklare testresultatene for pasienten.
 • Tror at digitale høreapparater ikke kan testes i øret.
 • Vet ikke når det er nødvendig å teste.
 • Tror at slik testing er ubehagelig for pasienten.
 • Tror at ny teknologi (for eksempel åpen løsning, digitale apparater osv) ikke trenger å testes.
 • Mener at slik testing ikke fører til økte inntekter.
 • Kan ikke ta betalt for en slik tjeneste.
 • Usikker på hvordan testingen utføres.
 • Har ikke moderne testutstyr for slikt.
 • Mener at hvis pasienten er fornøyd, så er det ikke behov for testing.
 • Tidspress

Når dette er sagt, skal vi huske at ReSound lager testutstyr og selvfølgelig tjener penger på at audiografene kjøper slikt utstyr.