Rekruttering?

Hva i alle dager har rekruttering å gjøre med nedsatt hørsel?
Mye – veldig mye….

Den vanligste feilen hos tunghørte er skadede hårceller. Når hårcellene fungerer dårlig, opplever vi rekruttering (på engelsk kalles det recruitment). Enda mer innfløkt og mystisk blir det når jeg forteller at det er to slags rekruttering. Og de arter seg veldig forskjellig.

„Lydstyrke-rekruttering“ er forårsaket av selve hårcellene som er skadet, og dette medfører følgende:

  • Svake lyder klarer vi ikke å høre
  • Mellomsterke lyder oppfattes som svake
  • Sterke lyder oppfattes som sterke

„Nerve-rekruttering“ er forårsaket av nervecellene som har vært tilkoblet hårceller som nå er hardt skadet, og dette medfører følgende:

  • Vanskelig å skille nærliggende toner fra hverandre
  • Veldig sterke lyder oppfattes som veldig, veldig sterke

Dette er innfløkt. Vi tar en pause.

Sett deg foran pianoet og putt tyggegummi under tangenetene. Forsøk så å spille litt. Hvordan høres det ut når du slår lette anslag på tangentene? Ingen lyd før du trykker vesentlig hardere enn normalt? Hva når du skal spille sterkt og trykker hardt på tangentene? Da høres tonene normalt sterke?
Dette tilsvarer „lydstyrke-rekruttering“.

Så fester du er teip-strimmel oppå tangentene helt fra dypeste bass til lyseste diskant. Prøv å spille skalaen nå. Hvordan høres det ut?
Dette tilsvarer „nerve-rekruttering“.

Inviter en musikalsk venn spille et stykke på dette spesielle pianoet – et stykke som inneholder partier med veldig varierende lydstyrke og partier med finstemte akkorder. Hvordan vil det låte? Vil du lett kjenne igjen musikkstykket?
Dette tilsvarer å ha „rekruttering“ – og de aller fleste tunhørte har altså «rekruttering».

Er det rart vi sliter med å følge med på samtalene i lunsjen?

Kilder: Sørlandet sykehus, Dr. Neil Bauman, Harvey Dillons bok Hearing Aids.