Skjult hørselstap

Der hvor mennesker møtes, blir det vanligvis mye babbel-støy. Ofte er det også bakgrunnsmusikk.

Alle disse omgivelseslydene gjør det vanskelig for mange å høre hva folk sier i sosiale situasjoner selv om de takler det greit når de har dem på tomannhånd.

Og hva er vitsen med å omgås andre mennesker hvis du ikke hører hva som blir sagt?

I slike tilfeller tenker jeg på hvor vanvittig underkommunisert «skjult hørselsnedsettelse» er.


En «skjult hørselsnedsettelse» eller «skjult hørselstap» vises ikke på en tradisjonell pipetone-test. Derfor sier vi at den er skjult.

To relativt vanlige typer av skjult hørselsnedsettelse er «APD» (auditiv prosesseringsvanske) og «kokleær synaptopati» (skadede synapser i cochlea). Sistnevnte inngår i grunnen i begrepet «auditiv nevropati» (AN / ANSD) som du muligens han ha snublet borti.

Er du nysgjerrig, leser du kanskje disse tre artiklene:

God helg!