Personvern

(Info oppdatert 2019-01-18)

Nye personvernregler

Sommeren 2018 trådte en ny lov om personvern i kraft. Den kalles Personvernforordningen og er kanskje bedre kjent som GPDR. Du kan lese litt om dette ved å besøke Forbrukerrådets nettside.

Hvem er vi?

Vår nettsted-adresse (url) er: https://horetrobbel.no.
Bak disse nettsidene står bedriften Stein Thomassen (nuf), organisasjonsnr 992289953.

Vår personvern-filosofi

Når du bruker våre nettsider og de muligheter som finnes der, registrerer vi så lite som mulig informasjon om deg og det utstyret du benytter.

Vi forsøker også å oppbevare opplysningene på en sikker måte og holde dem for oss selv. Noen opplysninger (typisk grunnleggende og halv-personlige) blir samlet inn automatisk. Andre opplysninger registreres bare etter at du har gitt oss tillatelse til det.

Du kan selvsagt få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også be om å få slettet opplysningene, men det er ikka alltid mulig å etterkomme ditt ønske fullt ut, for myndighetene krever at vi i bestemte tilfeller oppbevarer visse opplysninger en viss tid.

Avhengig av hvordan du bruker nettsidene

Hvordan du bruker våre nettsider, påvirker hva vi registrerer og oppbevarer. Derfor har vi valgt å dele opp personvernbeskrivelsen slik at det er lettere å se hva som skjer i de ulike brukstilfellene. Nedenfor forteller vi litt om dette.

Passiv bruk

Når du besøker våre sider på en passiv måte, dvs bare ser på dem og klikker på lenker, registrerer og oppbevarer vi enkelte opplysninger som til en viss grad er personlige. Opplysningene blir anonymisert av vårt system, slik at vi ikke kan identifisere, profilere og spore deg. Skulle vi få et datainnbrudd, kan opplysningene dine heller ikke identifiseres av skurkene.

Du har en avlyttingssikker forbindelse (ref hengelåsen) når du besøker våre nettsider. Det skal derfor ikke være mulig for andre å få rede på hva slags informasjon du leser.

Registrering av slike opplysninger som ikke er direkte personlige, er nødvendig for å sikre at nettsidene fungerer bra for de besøkende, og for å måle hvor populære de ulike sidene våre er, samt for å se hva slags type utstyr som er vanlig å bruke når våre nettsider besøkes. Opplysningene benyttes også i forbindelse med beskyttelse mot data-innbrudd.

De fleste av denne typen opplysninger slettes i løpet av noen dager. Enkelte spares i opp til ett år.

Vi tar regelmessig sikkerhetskopi av nettsidene. Sikkerhetskopiene er kryptert og dermed uleselige. Dermed er de beskyttet mot avlytting og tyveri. Skulle vi få et datainbrudd, vil sikkerhetskopiene være uleselig for skurkene.

For nerder kan vi nevne at vi ikke bruker Google Analytics.

Husk at mange av våre lenker fører deg vekk fra våre nettsider og over til andre aktører hvor vi ikke har kontroll på hvordan personvernet er.

Info-kapsler (cookies)

Vi benytter ikke informasjonskapsler (cookies) med personlig eller halv-personlig informasjon eller som kan brukes for å spore deg og dine aktiviteter. Vi benytter kun et par stykker som er fullstendig upersonlig og brukes til helt grunnleggende intern teknisk bruk.

Det går greit å bruke våre nettsider uten å bruke info-kapsler. I så fall må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere info-kapsler (cookies), eller til å la deg akseptere/blokkere hver og én info-kapsel enkeltvis.

Aktiv bruk

Med aktiv bruk mener vi f.eks. å besvare blog-innlegg, kontakte oss o.l.

Her kommer snart mer info.

Slette opplysningene vi har om deg

Dersom du før sommeren 2018 har kommentert en artikkel/ bloginnlegg, er det registret personopplysninger om deg. Det er navn, epost-adresse, IP-adresse, din kommentar samt eventuelle tilleggsdata du selv har valgt å spesifisere.

Hvis du ønsker å vite hvilke opplysninger vi har om deg, gjøres det ved å kontakte oss med beskjed om å få vite hvilke opplysninger vi har om deg.

Hvis du ønsker at vi skal slette opplysningene vi har om deg, gjøres det ved å kontakte oss med beskjed om å slette opplysningene vi har om deg.

Siden våren 2018 samler vårt nettsidesystem ikke inn «ekte» personopplysninger, og det anynomiserer «halv-personlige» opplysninger. Derfor er vi ikke i stand til å identifisere opplysninger knyttet til bestemte personer eller bestemt maskinutstyr. Dermed er hverken vi eller andre ikke i stand til å finne identifiserbare personopplysninger. Følgelig har vi ingen personopplysninger oppbevart, og da har vi heller ingen personopplysninger å slette.

Sharing is caring!