Basseng-tap og høreapparat (2)

Når du hører dårlig i mellomtone-området kalles det basseng-tap. Men det er kanskje mer beskrivende å si basseng-hørsel eller hengekøye-audiogram. På engelsk kalles det cookie-bite hearing loss.

Basseng-tapet kan etter hvert blir så stort (dypt) at du får vanskeligheter med å forstå hva folk sier. Da vil du sannsynligvis skaffe du deg høreapparater. Men hvilke apparater er best?

Passende apparater for basseng-tap.

Tidligere har jeg sagt at jeg ikke kan forstå at det skal være vanskelig å få moderne høreapparater til å kompensere brukbart for basseng-tap. Men nylig leste jeg noe som fikk meg til å forstå at noen apparater egner seg vesentlig bedre enn andre. Artikkelen omhandlet tale i babbel-støy, men i en bisetning ble basseng-tap nevnt.

Audiogram av bassengtap.

De som har basseng-tap, blir mer avhengig av bass og diskant for best mulig å forstå hva folk sier. Men mange høreapparater klarer ikke å gjengi lysere toner enn 6.000 Hz. Noen er enda dårligere. Dermed vil høreapparatene frarøve deg språklige overtoner som tidligere trolig har vært til stor nytte for deg.

Løsningen er å velge høreapparater som kan gjengi lysere toner, helst helt opp til 16.000 Hz. Heldigvis har den teknologiske utviklingen hatt store framskritt de siste årene. Men sannsynligvis finner du ingen høreapparater som klarer mer enn 10.000. For en del år siden fantes MLD / Digi-K som klarte opp til 16.000 Hz!

Bonus i sosiale settinger.

Apparater som klarer å gjengi så lyse toner som vi snakker om her, gir deg en ekstra bonus. Å høre de lyseste tonene skikkelig, er nemlig fordelaktig i babbel-støy. Du får altså en fordel i sosiale situasjoner hvor det jo er mye babbel-støy i omgivelsene.

Utvidet hørselstest.

Forøvrig bør du også få testet hørselen helt opp til 12.000 Hz. Ellers er det vanskelig å stille inn disse høreapparatene korrekt. Det er ikke godt nok å stoppe testingen ved 6.000 eller 8.000 HZ som man som oftest gjør i dag.