Teleslynge

Når en person står langt unna oss, er det vanskelig å høre hva vedkommende sier. Lyden blir svakere jo lenger unna vi står.

Dessuten vil andre lyder som er omkring oss, virke mer forstyrrende fordi talerens stemme er så langt unna. For oss som har høreapparat, er slike situasjoner ekstra vanskelige. Det er bedre når vi befinner oss rett foran den som snakker.

En måte vi høreapparatbrukere bedre kan høre personen som står langt unna (for eksempel foredragsholder eller guide), er å bruke teleslynge.

Mikrofon

Når vi snakker, blir det lyd. Lyd er egentlig vibrasjoner i luften. Disse luft-vibrasjonene kan fanges opp av en mikrofon som gjør luft-vibrasjonene om til elektriske vibrasjoner. De elektriske vibrasjonene sendes så til et lydanlegg som forsterker dem.

Vanlig teleslynge

Så sendes de elektriske vibrasjonene videre til en teleslynge-forsterker som har kapasitet til å sende en sterk «vibrerende» strøm inn i en ledning som ligger rundt publikum. Denne ledningen kalles teleslyngen. Strøm-vibrasjonene i teleslyngen skaper et magnetfelt som vibrerer i takt med lydbølgene. Høreapparater med innebygget telespole fanger opp de magnetiske vibrasjonene og omdanner dem til hørbar lyd i ørene våre.
På denne måten kan en person som står langt unna oss, høres godt fordi det høres ut som personen er svært nærme oss. Det blir nesten som om vi står der mikrofonen er, altså rett foran personen.

Skranke-slynge

Vanlige teleslynger omslutter en større gruppe mennesker. Men det finnes også teleslynger som er beregnet på enkeltpersoner, for eksempel i skranken på postkontoret. Betjeningen prater inn i en mikrofon som er montert på innsiden av skranken. Og en skjult teleslynge gjør at kunden kan ta inn lyden gjennom høreapparatets telespole. Dette fungerer ganske bra hvis betjeningen snakker tydelig og mikrofonen ikke er for langt unna. Men husk å gå til riktig skranke! De lukene som har skrankeslynge, er merket med et blått øre-lignende tegn. Og husk å sette høreapparatet på T-programmet.

Guide-slynge

Det finner også små teleslynger som vi kan ha rundt halsen vår. Disse kalles ofte guide-slynger fordi de passer fint i situasjoner hvor en guide vandrer rundt omkring og publikum følger etter. De tilhørerne som har høreapparat, får låne en teleslynge rundt halsen. Halsslyngen er plugget inn i en liten boks på størrelse med en sigarettpakke. Boksen bruker trådløs overføring for å motta den lyden som kommer fra guidens mikrofon. Smarte greier! I hvert fall hvis guiden bruker mikrofonen riktig.

Mobil-slynge

En nyttig variant av halsslynge er beregnet på å ha på seg hele tiden. Den tar i mot signaler fra mobiltelefonen din. Nå for tiden skjer overføringen trådløst via blåtann (bluetooth), men før var det gjerne via en ledning. Det fine er at du får høre lyden i begge ører. Mobilslyngen har også en liten mikrofon, så dette er i grunnen en handsfree for høreapparatbrukere.

Riktig justert?

Som så mange andre ting, må et teleslyngeanlegg være riktig innstilt for å gi gode resultater. Mange steder hvor teleslyngeanlegg er installert, har de svært dårlig kunnskap om hvordan ting bør være. Derfor er det mange teleslyngeanlegg rundt omkring som fungerer veldig dårlig eller ikke fungerer i det hele tatt. De som har ansvaret, mangler som regel verktøy for å høre lyden som kommer fra teleslyngen. Dermed oppdager de ikke at det er problemer.

Riktig høreapparat?

Høreapparatene må ha innebygget telespole (mange apparater har ikke det). Dessuten må de stilles inn på riktig lytteprogram. Programmet som kalles T, gjør at du kun hører det som kommer fra teleslyngen. Hvis du ønsker å høre både teleslyngen og de lydene som høreapparatene fanger opp rundt deg, må du bruket et kombi-program kalt T/M. Hvis ikke høreapparatet ditt har disse 2 programmene (T og M/T), bør du gå til audiografen og be om at begge disse programmene legges inn. (Noen velger å ha det ene apparatet på T og det andre på normal. Dermed får de en slags T/M-innstilling. Men dette fungerer dårligere fordi de hører teleslyngen bare på det ene øret og omgivelseslydene bare på det andre øret.)

 

Følg bloggen min!
Motta et varsel på epost hver gang en ny artikkel publiseres.