S-diagrammet

S-diagrammet er resultatet av en spesiell test som mange tunghørte aldri har tatt.

Hvis du har tatt den, og audiografen har gitt deg en utskrift av resultatet, skal jeg vedde på at du ikke forstår hvordan du skal tolke diagrammet. Testen går ut på å høre 10 korte ord. Du skal forsøke å gjenta ordene.


Sier du riktig ord, får du 10 poeng. Hvis du sier feil, får du 0 poeng. Klarer du halvparten av ordene korrekt, blir det 50%. Selvsagt er det vanskelig hvis ordene sies med svært lav stemme, og lett hvis de sies med sterk stemme.

Referansen

La oss først starte med å forklare den S-lignende kurven til venstre i diagrammet. Den viser at når styrken på ordene er 35 dB, så klarer normalhørende å gjenta halvparten (50%) korrekt. Hvis ordene sies så svakt som 30 dB, klarer de normalhørende å gjenta korrekt kun 3-4 % av ordene. Og hvis ordene sies så sterkt 40 dB, klarer de normalhørende å gjenta korrekt ca 95%av ordene. Økes styrken til 45 dB, klarer de alle ordene, altså 100%.

Meg

Nå har du kanskje allerede forstått hva kurven lenger til høyre betyr? Den viser hvordan det gikk med tunghørte meg. Når styrken på ordene var 65 dB, klarte jeg ikke å gjenta noen av ordene korrekt. Ved 75 dB forsto jeg bare hvert tiende ord riktig. Når styrken var på 85 dB, klarte jeg 60% av ordene. For å klare alle ordene, måtte lydstyrken være 95 dB.

Siden en vanlig samtale ligger på ca 65 dB, og jeg ikke klarer å gjenta noen av ordene når de har 65 dB styrke, så sier det seg selv at jeg ikke klarer å høre noe av en vanlig samtale. De som snakker, må faktisk heve stemmen opp til 85 dB for at jeg skal kunne gjenta mer enn halvparten av ordene som sies. Men da skal jeg nok kunne gjette meg fram til mange av ordene jeg ikke hører skikkelig, for til sammen skal jo ordene danne en meningsfylt setning.

Siden det er svært upraktisk for folk å prate så høyt til meg, har jeg skaffet meg høreapparater som forsterker lyden.

Nyttig ?

Ordgjenkjenningstesten sier ingen ting om hvor godt du vil høre hvis f.eks. kun diskantområdet blir forsterket. Det kan jo tenkes at du misforstår mange ord fordi du har kraftig nedsatt hørsel kun i diskanten. I så fall blir det ikke så meningsfylt å vite hvordan du hører hvis alle toneområder forsterkes like mye. Da vil bass og mellomtone bli overdrevent sterke for deg, og det kan gjøre at mange orde kan bli vanskelige å oppfatte.

  •