Lydanlegg og høreapparater

Ofte er det høyttaleranlegg på foredrag og tilstelninger. Dette kan være fint for de som ikke har høreapparat.

Imidlertid er høyttalerlyden ofte så dårlig justert at den skaper problemer for tunghørte. To veldig vanlige feil er rumle-bass og tidvis hylende rundgang. Men mye annet kan også være galt.

Rumle-bass og annen farging av lyden

Lyden er rumlende og brumlete. Problemet er at lydanlegget overdrevent løfter fram bestemte tone­områder i bassen. Dette kan bl.a. komme av feil instilling av anlegget, dårlige høyttalere og feil plassering av høyttalerne.

Ofte kan det være andre toneområder som virker inn og farger slik at det blir vanskelig å høre hva som sies. Her er typiske eksempler på hvordan det kan låte og hvilke toneområder som vanligvis er årsak.

 • Rumlete: For kraftig bass.
 • Boks-aktig: For kraftig i nedre mellomtone­område.
 • Skarpt: For mye diskant.
 • Tynnt / spinkelt: For svak bass.
 • Utydelig: For svakt i mellomtoneområdet.
 • Innestengt: For svak diskant. Kanskje står høyt­talerne for lavt (diskanthøyttalerne bør være plassert over hodehøyde og peke ut mot midten av publikum).

Rommet har ofte en sterk innvirkning på farging av lyden. Harde flater som malt betong, vinduer o.l. kan være et stort problem. Teknikeren har en viktig jobb i å stille inn lydanlegget under slike forhold.

Husk også at høreapparatene dine neppe er perfekt innstillt. Dermed kan også de være med på å farge lydbildet.

Rundgang

En intens hylende tone som typisk kommer når foreleseren hever stemmen eller står for nærme høyttaleren.

Hva skjer? Foreleserens stemme fanges opp av mikrofonen. Stemmen forsterkes av lydanlegget og sendes ut på høyttalerne. Stemmen fra høyttalerne fanges opp av mikrofonen og sendes forsterket ut på høyttalerne igjen. Her blir det en slags runddans. Hvis mikrofonen (som bare en noen cm fra foreleserens munn) synes at høyttalerstemmen er sterkere en foreleserens virkelige stemme, bygger det seg raskt opp til å bli en kraftig hylende, skjærende tone. Ettersom lyd er vibrasjoner som kan motvirke hverandre eller bygge seg oppå hverandre, blir effekten størst innenfor et smalt toneområde. Derfor blir det en pipende tone i stedet for veldig kraftig tale.
For å hindre rundgang, er det en del grep man kan gjøre:

 • Taleren skal stå bak høttalerne (illustrasjonens grønne taler).
 • Taleren bør stå lengst mulig vekk fra høyttalerne (illustrasjonens grønne taler).
 • Hold mikrofonen nærmere munnen (på hake­tuppen er bra) og skru ned lydstyrken for mikrofonen på miksepulten.
 • Bruke retningsbestemt mikrofon.
 • Unngå myggmikrofon (de som festes på brystet).
 • Høyttalerne skal stå godt ut på hver sin side av rommet, og de skal peke mot midten av publikum (ikke mot taleren)
  Illustrasjon av mikrofonplassering i forhold til høyttalere og publikum.
 • Dempe lydanleggets forsterkning.
 • Bruke “equalizer” til å dempe de tonene som rommet naturlig forsterker (resonans).