Et typisk hørselstap

Det er mange måter hørselen kan være skadet. Den vanligste feilen hos tunghørte er skadede hårceller i det indre øret. Dette kalles sensorinevralt hørselstap.

Dette er den aller mest vanlige typen hørselsnedsettelse. Hårcellene er sanseceller som omdanner fysisk vibrasjon til nervesignaler. Derfor ordet sensorinevralt.

Mest sårbare er de ytre hårcellene i diskantområdet. Alder medfører at hørselen er dårligere jo lenger opp i diskanten man kommer. Dette forverrer seg gradvis med årene. Støypåvirkning gir gjerne nedsatt hørsel i området 4.000 – 5.000 Hz, altså bare et smalt område i diskanten. Dette forverrer seg og utvider seg med tiden hvis man fortsetter å utsette seg for støy.

Vi skal nå se litt nærmere på sensorinevral hørselsnedsettelse. For å best mulig forstå hvordan ting henger sammen, har vi splittet opp de forskjellige effektene selv om de samvirker og griper inn i hverandre.

Virkning

De ytre hårcellene er hørselens svakeste ledd, og de er mest sårbare i diskantområdet. Når de er skadet, oppstår forskjellige problemer. Typisk er:

 1. Klarer ikke å høre lyse toner. Dermed bl.a. vanskeligere å forstå kvinner og barn enn menn.
 2. Klarer ikke å høre svake lyder. Vanskelig å forstå folk som snakker lavt eller er langt unna.
 3. Svake deler av ord og setninger kan ikke høres. Vanskelig å forstå folk som snakker med mye variasjon i stemmestyrken. Små forandringer i lydstyrken oppleves som store forandringer.
 4. Vanskelig å forstå folk når det er støy omkring.
 5. Vanskelig å forstå tale i rom med etterklang (tydelig ekko).
 6. Vanskelig å forstå folk som snakker fort.

Den underbevisste hørselen forsøker å kompensere for de skadede hårcellene. Dermed kan det ofte også oppstå følgende effekter:

 1. Fysisk ubehag ved lydnivåer som andre later til å ikke synes er ubehagelige (redusert ubehagsterskel).
 2. Tinnitus-lyd (øresus / piping i ørene), altså en lyd som ikke kommer utenfra men er inne i hørselssystemet.

Kommentarer fra lesere

 • NN-1

  Prisverdig kort og enkel beskrivelse av hørselstap. Dette er folkeopplysning av første klasse. Jeg tenker å dele denne artikkelen med slekt, venner og kjente.

 • Stein Thomassen

  Mange takk! 🙂

 • Fra Facebook

  Jeg har bassengtap, men ellers stemmer alt på en prikk. Fint at du tok med lydoverfølsomheten, det er uforståelig for folk hvorfor jeg sliter med mye lyd når jeg er tunghørt.

 • NN-2

  Bassengtap her og 🙁 Kortfattet og lettforståelig artikkel!
  Skal dele. Takk 😀

 • Fra Facebook

  For oss med dårlig hørsel, er her mye godt lesestoff.

 • Fra Facebook

  Danskene har et fint ord for dette: sjeldnetap. En kan ha rimelig god hørsel, men pga diskanttapet ha vanskelig for å høre/sjelne alle lydene i ordet (særlig vokalene). Meningen i det som blir sagt er derfor vanskelig å oppfatte.

 • Fra Facebook

  Etter det jeg forstår er det nettopp «sensorial hørselstapgruppen», som er kandidatene til Cochlea Implantat operasjonene – sånn sett løser Cochlea Implantatet en del av dette problemet…?

 • Fra Facebook

  CI gir bedre hørsel, men «løser» ingen problemer på magisk vis. Man er fortsatt hørselshemmet med CI…
  Og det er langt fra alle med sensorinevralt hørselstap som kan få CI. Det er strenge krav som går på hørselstap, medisinske forhold, motivasjon osv.

 • Via Facebook

  Takk for enkel og lettfattelig artikkel!! Delte den med nær familie Opplever at omverdnen tror, som jeg selv gjorde, at med HA er alt «normalisert», som med bruk av briller…