Svenske tunghørte svindles?

Den svenske hørselsforeningen (HRF) kom ved St.Hans-tider med en rapport om virkninger av den private høreapparatformidlingen som enkelte län (fylker) har hatt noen år.

Rapporten heter Myternas marknad og er skremmende og uvirkelig lesning.

I to län utbetaler myndighetene et fribeløp når folk anskaffer høreapparat gjennom private hørselsklinikker. Ønsker man høreapparater som er dyrere enn fribeløpet, må man betale det overskytende. Fribeløpet er ca 3.000 kr i Stockholm og ca 2.100 i Skåne – pr. apparat.

Alle län har i offentlig regi et lager av prisforhandlede apparater. Disse kan man få dersom man går til den offentlige høresentralen. Men der er det som regel lange ventetider pga dårlig kapasitet. Derfor går de folk flest til en privat hørselsklinikk.

De private hørselsklinikkene er pålagt å informere sine kunder om muligheten til å få apparater fra det offentlige lageret, og klinikkene kan formidle disse apparatene gratis til sine kunder.

Nå viser det seg at flertallet av de private hørselsklinikkene er eiet av høreapparatprodusenter og ofte forteller kundene at apparater fra länets offentlige lager er utdaterte og/eller ikke er egnet til kundens hørselstap. Kanskje ikke så merkelig, all den tid de ikke får noen produktfortjeneste ved å videreformidle gratis-apparater.

Dessuten har kundene selvsagt svært sjelden mulighet til å forstå hvilket høreapparat som kan gi dem best hørsel. De vet for lite om hørselens virkemåte og hvilke hørselsmekanismer som er skadet hos dem. De har heller ikke oversikt over hvilke tekniske finurligheter som skiller de ulike apparatene. De fleste kundene stoler på at audiografen vet best, og velger derfor den modellen som audiografen anbefaler. I hvert fall i den grad de føler de har råd til å betale. En del kunder ender opp med å betale mer enn 20.000 kr for apparatene. HRF mener mange av audiografene i den private høreapparatformidlingen rett og slett er presset til å sette økonomien i høysetet i stedet for å prioritere det hørselsfaglige.

HRF mener at alt for mange tunghørte i disse to länene betaler veldig mye mer enn nødvendig. Likevel ser det ut til at de svenske myndighetene er interessert i å utvide ordningen til å gjelde hele Sverige. HRF er virkelig bekymret på tunghørtes vegne.

Les rapporten! Den er nesten like sensasjonell som en britisk søndagsavis. Og kanskje vil Norge presses i samme retning om noen år.