Førskolelærere større risiko for hørselskade

7 av 10 førskolelærere har hørselsproblemer.

En svensk undersøkelse viser at førskolelærere har høyere risiko for hørselsproblemer enn de aller fleste andre yrker.

Nesten 4 av 10 kvinnelige førskolelærere opplevde at hverdagslyder ga ubehag eller fysisk smerte i ørene minst en gang i uken.


Kvinnelige førskolelærere får hørselsproblemer tidligere i livet enn andre kvinner.

Undersøkelsen viser også at kvinnelige førskolelærere har mer enn dobbelt så stor risiko for å få overfølsomhet for lyder, problemer med å oppfatte tale, og utmattelse av støy.

7 av 10 kvinnelige førskolelærere opplevde støy-indusert utmattelse i en grad som gjorde at de ikke klarte å høre på radio.
Nesten halvparten hadde problemer med å forstå tale.

Kvinnelige førskolelærere har mye høyere risiko enn folk som arbeider i lydmiljøer av samme lydstyrke. Problemene oppstår dels på grunn av bråkete og travelt miljø. Og dels fordi det er vanskelig å bruke støybeskyttelse i et førskolemiljø.

Kilde.

Undersøkelsen besto av 4.700 kvinnelige førskolelærere som ble sammenlignet med 4.100 kvinner i den generelle befolkningen. Aldersspennet var fra 22 til 63 år.

Undersøkelsen “Hearing-related symptoms among women Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions”. Den ble utført av Gøteborgs Universitet, og ble publisert i 2018.