SCD, SCDS, SSCD, takvindu?

Hva pokker er dette?

Superior semicircular canal dehiscence er en sprekk eller et hull i balanseorganet og er en relativt sjelden skade. Omkring 5.000 nordmenn har symptomer som skyldes denne tilstanden. Det vanligste er ulike former for balanseproblemer. Men tilstanden kan også gripe inn i hørselen på ulike måter, feks høre kroppslyder.

Her er noen lenker til litt info om SCD / SCDS / SSCD / «takvindu»:

Kort omtale på norsk legespråk:
http://www.balanselaboratoriet.no/hjem/helsepersonell/buegangsdehiscens/

Kort beskrivelse på norsk:
http://balansefysio.blogg.no/1458210767_scds.html

Omtale på norsk hverdagsspråk:
https://www.nrk.no/livsstil/har-hun-norges-rareste-sykdom_-1.12913052

Kort omtale på svensk hverdagsspråk:
http://www.yrsel.com/ywp/takfonstersyndrom-scds/

Veldig kort beskrivelse på svensk:
http://neurophys.gu.se/digitalAssets/1533/1533529_kirurgi-vid-superior-canal-dehiscence-syndrome-pp.pdf

Blogg på norsk hverdagsspråk:
https://sscd.no

Veldig kort om sammenblanding med meniere (på norsk):
http://www.lommelegen.no/legesvar/superior-semicircular-canal-dehiscence

Facbook-gruppe på norsk:
SCDS (takvindu) og perilymfatisk fistel
https://www.facebook.com/groups/1068636736512838/
Fokus på grundig kunnskap om tilstanden og på helsevesenets utilstrekkelighet.
Lukket. 120 medlemmer. Veldig bra aktivitet i forhold til medlemstallet.

Facbook-gruppe på svensk:
Takfönstersyndrom – SCDS (Superior Canal Dehiscence Syndrome)
https://www.facebook.com/groups/138588709503533/
Offentlig. 145 medlemmer.

Meget grundige omtaler på engelsk:

Om Stein Thomassen

Kunnskapsformidler. Forelest om plagsom tinnitus og lydintoleranse på Landaasen Rehab siden 2007. Siden 2011 mer og mer opptatt av generell hørselsproblematikk. Brukt høreapparater siden 1999. Utdannet ingeniør (audio- og datateknikk).