«Oppmuntring» fra leger

Allmennleger vet litt om alt. Derfor kan det ofte være så som så med hva de vet om nedsatt hørsel og høreapparater.

Her er noen eksempler på «oppmuntrende» ord som enkelte amerikanske leger har gitt til sine tunghørte pasienter.

 • Du er bare å ferd med å bli gammel.
 • Du hører meg helt fint.
 • Hørselen din er alt for dårlig.
 • Hørselen din er normal for din alder.
 • Ta med deg noen som kan høre for deg.
 • Høreapparater kan ikke hjelpe mot tinnitus.
 • Du har ikke behov for høreapparater.
 • Høreapparater er for dyre.
  (OBS: i Norge er høreapparater gratis).
 • Du kan fortsatt vente.
 • Høreapparater hjelper ikke.
 • Bare skaff deg 1 høreapparat.
 • Høreapparater er nytteløst.
 • Høreapparater skader hørselen din.
 • Det fins ingen behandling for din hørselsnedsettelse.
 • Start med bare ett høreapparat.
 • Du har en hørselsnedsettelse som ikke kan avhjelpes med høreapparater.
 • Du har bare en 85-årings hørsel.
 • Høreapparater er bortkastede penger.
  (OBS: i Norge er høreapparater gratis).
 • Du trenger ikke høreapparater ennå.
 • Du er for gammel til å gjøre noe med hørselen din.

Kilde: https://hearinghealthmatters.org/innovationsinhearing/2019/doctor-discourage-hearing-loss-treatment/

Selvsagt er ikke alle norske allmennleger (fastleger) like dårlig orientert om nedsatt hørsel og høreapparater. Men de skal ha litt rede på så mange andre og mye mer alvorlige tilstander, at det er naivt å tro at akkurat din lege er oppegående på dette området.

En ørelege vet mer. I hvert fall om nedsatt hørsel. Men hvis du tror at øreleger (som jo ofte faktisk er øre-nese-hals-leger) vet veldig mye om høreapparater, risikerer du å bomme kraftig.

Hvis du vil ha realistisk informasjon om hva høreapparater kan gjøre deg, bør du snakke med en audiograf.

Oppdatering

Hyggelig nyhet fra allmennlegene:

https://www.dinhorsel.no/allmennlegene-vil-oeke-hoerselskompetansen.6262673-460100.html