Wi-Safe 2 system for brannvarsling hjemme

Oppdatert 01.02.2023.

Wi-Safe 2 er et system for trådløs sammenkobling av røykvarslere av merket FireAngel. Hvis én begynner å pipe, så piper alle.

Jeg er tunghørt og hører ikke den vanlige varslingslyden fra røykvarslere. Lyden er for lys for meg. Derfor passet det kjempebra at Wi-Safe 2 systemet hadde en enhet som benytter en mye mørkere tone som jeg faktisk blir vekket av.


Dessverre gikk «lavfrekvens-lydgiveren» som tunghørt-sirenen kalles, ut av produksjon i 2022. Sannsynligvis var markedet for lite. Tunghørte folk forstår som regel ikke hvor dårlig de vekkes av en vanlig røykvarsleralarm. Jeg kjenner ikke til noen arvtaker, dessverre. Heldigvis rakk jeg å skaffe meg en som jeg installerte på soverommet.

Ulike typer varslere i samme nett

Samtidig skiftet jeg ut alle de gamle røykvarslerne. I tillegg til at de var over 20 år gamle og modne for utskifting, trengte jeg at alle røykvarslerne var av typen Wi-Safe 2. Ellers ville jeg ha liten nytte av denne lavfrekvensalarmen.

Hadde jeg hatt peis eller vedovn, ville jeg også ha anskaffet en CO-varsler (f.eks. W2-CO-10X). CO er en giftig gass som vi ofte kaller kullos. Fagfolk sier karbonmonoksid. Den er luktløs og derfor umulig for oss å oppdage. Hvert år dør noen av kullosforgiftning mens de sover, ofte på en hytte hvor det fyres med ved.

Lavfrekvens-lydgiveren (low frequency sounder) heter FireAngel W2-LFS-630. Den må være tilkoblet strømnettet via en lader, og den har innebygget batteri i tilfelle strømbrudd. Varslingslyden er 85 dB sterk, og tonen er 520 Hz. Dessuten kommer lyden i 3 korte støt som gjentar seg i 3 minutter, såkalt T3-mønster.

OBS: Den er bare en lydgiver. Den kan ikke oppdage røyk og brann. Derfor må den inngå i et nettverk av andre røykvarslere og eventuelt varmevarslere og CO-varslere. Poenget er bare at den gir fra seg en lyd som mye lettere enn vanlig røykvarslerlyd vekker tunghørte, barn, eldre, berusede og sovemedisinbrukere.

Wi-Safe 2 ble lansert i 2017, og familien besto av en røykvarsler (WST-630), en varmevarsler (WHT-630), en CO-varsler (W2-CO-10X), en kombinert strobe (blinkende blitz-lys) og hodeputevibrator (W2-SVP-630), og en lavfrekvent sirene (W2-LFS-630).

Etter hvert har det kommet flere enheter i Wi-Safe 2 familien. Dagens Wi-Safe 2 produkter fra FireAngel heter Pro Connected. Begge seriene kan spille sammen i samme trådløse nettverk.

Siden enhetene er trådløse, er det lett for vanlige folk å koble opp et nettverk av røykvarslere i hjemmet sitt og dermed få tryggere varsling enn med frittstående enheter. Du må selvsagt montere de riktige enhetene på riktig måte og på de riktige stedene.

Drømmeanlegg?

Er du litt av en brann-nerd, ønsker du deg kanskje følgende installasjon:

Forvirrende modellbetegnelser

Det er ikke så lett å holde oversikt over hva som er Wi-Safe 2 produkter, og hva som ikke er, når man leter på nett. Men hvis produktnavnet inneholder FireAngel og W2, er det ganske sikkert. Noen ganger står det i klartekst i produktbeskrivelsen, men ikke alltid.

Det er ikke så lett når du har produktet i hendene heller. På noen står det tydelig stemplet på utsiden, på noen må man se på baksiden, og på andre må man lese i bruksanvisningen.

Detaljer om tekniske finesser for FireAngel og WiSafe 2 (på norsk) finner du her:
https://norskbrannvern.no/wp-content/uploads/2021/08/FireAngel-teknologi.pdf

Teste varslingsanlegget

Røykvarslere bør testes ofte, f.eks. månedlig, ved å trykke på varslernes test-knapp. Dessuten er det en god idé å teste med røyk et par ganger i året. Det finnes spesielle røykfyrstikker, røykpenner, og røyk-spraybokser.