Justere høreapparatene selv?

I flere år har jeg ønsket jeg kunne justere høreapparatene mine selv. Men ingen leverandører ville selge meg nødvendig utstyr.

Slikt er kun for audiografer, sa de. Dessuten forsto jeg at det var relativt dyrt. Dermed ble det med drømmen.

Imidlertid sørget en audiograf for at jeg ble så desperat at jeg bannet på at slikt utstyr bare måtte jeg ha.

Ny giv

Etter noen intensive Sherlock Holmes-dager og litt venting var jeg den lykkelige eier av det nødvendige utstyret.

Noen timer deretter var jeg kvitt et lydproblem jeg hadde hatt siden apparatene var nye for noen år siden. Jeg var også kvitt den ødeleggende effekten som apparatenes lydstyrkeregulering hadde på tonebalansen og dermed på taleforståelsen. Tidligere ble vesentlig balansen dårligere når jeg skrudde opp apparatenes lydstyrke.

Dermed forsto jeg mye mer av hva folk sa uten å måtte irriteres og kjempe for å holde konsentrasjonen. Lydbildet var blitt balansert, jeg taklet plutselig folk som snakket lavt, og folk som sto et stykke unna.

Det var en gledens dag, så klart. Selvjustering har fungert veldig tilfredsstillende for meg.
Men det var også en trist dag. Det forstår du sikkert. Her hadde jeg altså gått mange år uten å få uttelling for hva apparatene dugde til.

Bør høreapparatbrukere justere selv?

Nei!
Det kreves dybdeforståelse av hvordan skadet hørsel fungerer, hvordan moderne høreapparater fungerer, hva lyd er og hvordan man skal bruke PC og programvare. Dessuten bør man være rimelig god i engelsk og ha evnen til å forstå sammenhenger. Svært få høreapparatbrukere oppfyller alle disse kriteriene.  Kunnskap er alfa og omega! Du bør i hvert fall ha lest og forstått boken Fitting and Dispensing Hearing Aids.

Kun én løsning

Dermed har du bare en utvei dersom du tror dine høreapparater kan være til større hjelp; bedre service fra din audiograf.

Kommentarer fra lesere

1)

Jeg tænkte selv over, da jeg brugte høreapparater, at det kunne være smart hvis man kunne få lov at fintune nogle af indstillingerne – Optimalt skulle det således laves således at audiologen sætter nogle grundindstillinger og nogle grænser for hvor meget man kan justere på de forskellige indstillinger. Men lige nu har det vist meget lange udsigter, for det er naturligvis dyrt at lave, og det er jo langt fra alle brugere der ville kunne finde ud af det.

2)

Ingen tvivl om at denne mulighed ligger ikke så fjern ude i fremtiden… og ja! – det kræver lidt uddannelse…

3)

Selvfølgelig skal alle høreapparatbruker kunne justere sine høreapparater selv!!

Jeg har selv hat et ønske i lang tid om å få tak i utstyr til mine høreapparater, men har ikke lykkes. Jeg har aldri vært fornøyd med de instillinger audigrafene har valgt. Muligens jeg er kravstor og har en vanskelig hørselsskade. Likevel har noen instillinger vært bedre enn andre. Men den verbale dialogen med en audigraf om min opplevese av lyd, ønsket om å gjøre delvis brukbare innstillinger bedre og inntil audigrafen har omsatt det til nye innstillinger i høreapparatene er kompleks, full av feiltolkninger. Jeg vil bli kvitt audigrafen som skal tolke mine beskrivelser av lydopplevelser i mine daglig fungering. Audiografen har ikke min hørselsskade og ikke min tinnitus.
Kommer i tillegg er det vanskelig å få timer hos audiografer og der er sjelden at den samme audigraf som følger opp over tid. Bor er en langt fra sykehuset, kommer masse reising i tillegg.

Å kunne selvjustere apparatene er et spørsmål om å ha en grensesnitt på dataprogrammet vanlige folk uten spesialistutdanning kan benytte seg av. På den andre siden har fulgt med når audigrafen har justert apperatene mine, programmet er ikke særlig vanskelig å bruke… Noe kan helt sikkert forbedres for publikumsbruk. Kutte ut alle ledninger eller mulighet for måling av lyd i situasjoner høreapparaten benyttes mye. Programvaren da bør kunne foreslår hensiktsmessige innstilling med mulighet for finjustering. Hørselstest ved hjelp av høreapparater er det jo mulig å gjennomføre…
Det er klart at personer uten datakunnskap, uten teknisk innsikt eller med ytterlig funksjonshemminger vil oppleve selvjusteriung som et uoverkommelig problem. Da trenger vi audiografer fortsatt. Audiografer må nok være med ved valg av høreapparat merke/type, første grovjustering og veiledning i bruk av selvjustering. Men selvbestemmelse over hvordan mitt teknisk utstyr skal fungere for meg er nærmest å betrakte som et menneskerett.

4)

Og i all den tid der er evige ventetider på timer hos audiografer i distriktene. Hver gang en ny audigraf og aldri høreapparater som fungerer tilfredstillende.

5)

Siemens giver da idag netop mulighed for at dette kan gøres på nogle af deres HA vha deres tek-fjernbetjening. Her kan justeres i disk og styrke, og så endda i de konkrete lyttesituationer.

6)

Du er altfor pessimistisk Stein, mange med høre apparater vil klare å gjøre enkle justeringer, folk er mer oppe gående nå enn for ti år siden.
Det aller beste ville være om audiografen kunne fjern justere mens vi sitter hjemme i lyd miljøet vi vanligvis er i.

7)

Jeg er helt enig, det må man kunne få lov til – i hvert fald i et vist omfang, men i Danmark er den øvelse ikke helt så let.. Måske nogen frygter, de mister deres arbejde?? De argumenterer i hvert fald, at selv ingeniører kommer og beder audiograferne om hjælp, efter at ingeniørerne selv har prøvet til…
Hvilke ting har du fået snakket med din audiograf om, siden du nu selv indstiller dine HA?

8 (meg selv)

Personlig har jeg fattet interesse for hørsel, hørselsnedsettelse, høreapparat-teknologi og tilpassing av høreapparater. Jeg har fordypet meg i relevant litteratur (for eksempel Fitting and Dispensing Hearing Aids). Dette, sammen med min bakgrunn som elektronikk-ingeniør, har satt meg i stand til å forstå ting jeg tidligere ikke hadde forutsetning for å forstå. Jeg forstår nå tilstrekkelig av både hørselens, høreapparatenes og tilpassingsprogramvarens virkemåte, til at jeg kan stille inn mine apparater til å gi meg bedre taleforståelse og behageligere lydbilde. Jeg kan nå ha et lavere lydnivå og likevel forstå mer.

Praktisk talt ingen høreapparat-leverandør ønsker at brukere selv skal justere sine apparater. Dette gjelder globalt, ikke bare i Norge. Sannsynligvis er de redde for at de må bruke massevis av tid for å hjelpe folk som har rotet til apparatenes innstillinger.

9)

Jeg har oplevet at komme hjem fra audiologisk afdeling, hvor de havde indstillet mine apparater, og så var der byttet om på rækkefølgen af mine programmer.
Da jeg næste gang kom og skulle have justeret, påpegede jeg vigtigheden af, at programmerne lå i den og den rækkefølge, og det blev jeg lovet. Alligevel var de byttet om, da jeg kom hjem.
Der skete noget, hvor jeg tjekkede programrækkefølgen, mens apparaterne var tilsluttet computeren på afdelingen, og der var det OK, men så snart apparaterne var koblet fra, så opførte de sig anderledes.
Jeg kan især godt lide det, du skriver med, at du kan klare dig med ikke så kraftig lyd og alligevel opnå en bedre taleforståelse. Dét er jo hele pointen, at det ikke primært handler om at skrue op men at tilpasse god og komfortabel lyd.

På samme måde, som man får support til sin PC over net eller telefon, må det også snart blive muligt at konsultere audiografer for tilpasning af HA – de kan kigge ind i, hvordan indstillingen er der fra, hvor de sidder, og så kan de justere ind… så er man også i det lyttemiljø, man almindeligvis færdes i og ikke i hospitalsregi, hvor det er akustiske rammer, man ikke er vant til at tolke og vurdere….

Jeg fornemmer dog stadig, der er nogen i faggruppen, der kan være nervøse for at miste arbejde, hvis vi bliver for selvhjulpne.
Du er heldig, du har den ingeniørmæssige faglige baggrund for at kunne tage vare på dig selv.

 

Følg bloggen min!
Motta et varsel på epost hver gang en ny artikkel publiseres.