Audiopedagoger hjelper folk med hørselsproblemer

Oppdatert 08.05.2024.

Tegning av samtaleterapeut som hjelper pasient.
Illustrasjon: Mohamed Hassan – Pixabay.com

Audiopedagoger hjelper folk som har problemerer med hørselen, f.eks. dårlig taleforståelse, plagsom tinnitus, lydoverfølsomhet.

Litt forenklet kan vi si at de hjelper deg til å leve bedre med hørselsproblemene du har. Det gjør de via veileding, opptrening og behandling.


Audiopedagoger kan også hjelpe deg med å anskaffe teknisk tilleggsutstyr for å gjøre hørselssituasjonen din bedre. Det kan f.eks. være tilleggsutstyr for høreapparater eller lydterapi-utstyr for tinnitusplagede. Utsyret er gratis utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Høreapparater får du ikke hos audiopedagoger. Da må du til ørelege og audiograf.

Behandling hos audiopedagog dekkes av det offentlige (unnatt en liten egenandel).

Oversikt over offentlig godkjente audiopedagoger finner du hos Norsk Audiopedagogisk Forening:

Dårlig personvern

Utrolig nok benytter nesten samtlige audiopedagoger Gmail sin eposttjeneste. Gmail er ikke til å stole på når det gjelder personvern. Jeg holder det som svært urovekkende at noen i helsevesenet bruker Gmail.

Hvis du er opptatt av personvern, fraråder jeg å kontakte audiopedagogene via epost.

En annen ting er at det ikke virker særlig profesjonelt at en bedrift har en Gmail-adresse.

Mer info

En mer detaljert beskrivelse av audiopedagoger finner du hos utdanning.no: